Saturday, August 1, 2015

Karolinska Institutet - rena rama patologi och rasbiologi

Tortyrkammare fanns i källaren på KIs område vid Doktorsringen 17, numera Alfred Nobelalé eller liknande.
Bredvid Tortyrkammaren fanns ett rum där man förr testade handeldvapen - genom att skjuta i en sandtank för att kulan inte ska få några andra repor än de skador kulan fått av vapnet. 
I samma korridor fanns ett djurlab.
Tortyrkammaren, ett rum som jag skulle så småningom sättas in och plågas under 1 år hade ett riktig betonggolv. Lätt att spola.