Wednesday, July 29, 2015

Hulaj to taki co jeździ (hula) na hulajnodze?

Mały hulaj. On hula

Dwóch starszych hulaji. Oni hulają 


Hulaj to taki co jeździ (hula) na hulajnodze?

Słowo "hulajnoga" powstało przez sklejenie rozkaźnika hulaj (od hulać) z mianownikiem noga. Rzeczowniki powstałe od czasownika i rzeczownika nie są w polszczyźnie liczne, por. przebiśnieg, śpiwór, pucybut,

Hulajnoga – dwu-, trój- lub czterokołowy pojazd. Najprostsza składa się płaskiej, wąskiej platformy, na której końcach umieszczone są koła. Do przedniego koła przymocowana jest kierownica. Użytkownik hulajnogi (Hulaj?) stoi na platformie odpychając się jedną nogą od podłoża i kierując pojazdem przy pomocy kierownicy.


Odmiana czasownija "hulać"
Czas teraźniejszy

ja hulam
ty hulasz
on/ona/ono hula
my hulamy
wy hulacie
oni/one hulają