Wednesday, January 24, 2018

Nowolipki 7 i 9 - Mały Przegląd Korczaka i Nasz Przegląd - revisited

Zdjęcie Nowolipki 7 - okres Getta. Kawiarnia Merensteina i głodujace dzieci.
Zdjęcie - okres Getta.

Pisarz Józef Hen, współpracownik Małego Przeglądu a za nim nie sprawdzając (normalka jak to się mówi(ło) w Warszawie) Muzeum Polin pisze że ten dom przetrwał do 1992 roku:
"Redakcja mieściła się na Nowolipkach 7, obok Pałacu Mostowskich. Ten dom ocalał i jeszcze w latach dziewięćdziesiątych prowadziłem do niego zafascynowanych Korczakiem dziennikarzy japońskich. Kamienicę, którą należało uznać za zabytek, zburzono w 1992 roku".
Ciekawe gdzie Józef Hen ciągał tych dziennikarzy japońskich?

W kamienicy Nowolipki 7 w latach 30. oprócz redakcji gazet i drukarni, mieściła się też cukiernia Merenszteina.

Przed wojna, cukiernia była wiecznie zapchana dziennikarzami i redaktorami ”Naszego Przeglądu”, atmosfera więc panowała intelektualna, a język jidysz przeplatał się tu z polskim.


Cukiernia istniała także w getcie. Zmienili się bywalcy, a publiczność ze względu na brak towaru, starano się przyciągać często organizowanymi tu koncertami.

Muzeum Polin pisze, cytując pisarza Józefa Hena, że dom w którym była redakcja Małego Przeglądu Korczaka (Nowolipki nr. 7) przetrwał do 1992 roku.  Tekst na stronie Muzeum Polin - "Ten dom ocalał i jeszcze w latach dziewięćdziesiątych prowadziłem do niego zafascynowanych Korczakiem dziennikarzy japońskich. Kamienicę, którą należało uznać za zabytek, zburzono w 1992 roku".
W kamienicy Nowolipki 7 w latach 30. oprócz redakcji gazet i drukarni, mieściła się też cukiernia Merenszteina.  Po wojnie przetrwał tylko budynek Pałacu Mostowskiego który odbudowano - Nowolipki 3.