Sunday, August 25, 2019

Blockad - En ekonomisk och politisk förföljelse av judar - 1938 och 2019 - I Tyskland och i Stockholm.

Ekonomisk bojkott på 30-talet - Tyskland. Köp int hos judar. Israel's Department Store in Berlin on April 1, 1933 at the start of the Nazi boycott of Jewish-owned businesses. These are members of the SA (Sturmabteilung) holding placards that say: "Germans defend yourselves! Don't buy from Jews." ("Deutsche! Wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden!")
Vad hände för drygt 80 år sedan i Tyskland? Jo, Kristallnatten som följdes av en ökad ekonomisk och politisk förföljelse av judar. Just ekonomisk förföljelse är lite speciell i sammanhanget för den typ av bojkott i liten skala förekom tidigare i flera länder i Europa. Köp inte hos Juden, Gör inga affärer med Juden och låt Juden svälta genom en ekonomisk och politisk bojkott.

Bojkott mot israeliska varor (BDS) är en annan ekonomisk bojkott riktad mot judar. Inte bara mot staten Israel. BDS står för bojkott, avyttring och sanktioner, och hänvisar till tre olika men besläktade former av straffåtgärder mot staten Israel.

I Förbundsdagen i mitten av maj har de tyska politiker klassat den palestinska bojkottrörelsen som antisemitisk och jämförde den med Nazitysklands uppmaning till bojkott mot judiska företag

Judiska församlingen i Stockholm tycks följa ett gammalt spår när det gäller bojkott, sanktioner och straffåtgärder mot ... judar. Beställ inte från Ateljé J. Bamba. På bilden nedan, ser man hur stenkonservator Justyna Bamba återmonterar en gravhäll som hon har restaurerat - ideellt arbete. Judiska Församlingen har betalat till Enskede Gravvårdar AB 9 680 kronor för ett liknande arbete som gjordes helt maskinellt. Den officiella bojkotten mot den judiska Ateljé Justyna Bamba gäller enligt Judiska Församlingens styrelsebeslut. Orsak Justyna Bambas sambo har tyckt officiellt att Judiska Församlingen och dess ordförande Aron Verständig Szugalski bryr sig inte om Förintelsens Offers gravar. Därför en kollektiv bestraffningsmetod infördes.

Ekonomisk bojkott år 2019 - Sverige. Judiska församlingen i Stockholm tycks följa ett gammalt brunt spår när det gäller bojkott, sanktioner och straffåtgärder mot ... judar. Beställ inte från Ateljé J. Bamba. På bilden stenkonservator Justyna Bamba som återmonterar en gravhäll som hon har restaurerat - ideellt arbete. Judiska Församlingen har betalat till Enskede Gravvårdar AB 9 680 kronor för ett liknande arbete som gjordes helt maskinellt.