Friday, November 25, 2016

"5 Rano" i "Nasz Przegląd" - codzienne pisma żydowskie po polsku w Warszawie"5 Rano", podobnie jak "Nasz Przegląd", to pismo codzienne żydowsko-polskie. Gazeta wydawana w Warszawie od 18 III 1931 do 21 VII 1939. Ogółem ukazało się 3 168 numerów, w nakł. od 30 do 50 tys. egzemplarzy. Adres redakcji, Twarda 21, 1 p.

Według rozmaitych obliczeń gazety miały wspólnie około 100 000 odbiorców.

Wednesday, November 23, 2016

Nasz Dom, Pruszków 1925 rok. Janusz Korczak stoi czwarty od prawej - Losy zdjęć. Chyba równie ciekawe jak same zdjęcia.

Losy zdjęć. Chyba równie ciekawe jak same zdjęcia.
.
Nasz Dom, Pruszków 1925 rok.
Janusz Korczak stoi czwarty od prawej.
Maryna Falska siedzi pierwsza z lewej.