Friday, November 25, 2016

"5 Rano" i "Nasz Przegląd" - codzienne pisma żydowskie po polsku w Warszawie"5 Rano", podobnie jak "Nasz Przegląd", to pismo codzienne żydowsko-polskie. Gazeta wydawana w Warszawie od 18 III 1931 do 21 VII 1939. Ogółem ukazało się 3 168 numerów, w nakł. od 30 do 50 tys. egzemplarzy. Adres redakcji, Twarda 21, 1 p.

Według rozmaitych obliczeń gazety miały wspólnie około 100 000 odbiorców.