Sunday, November 27, 2016

Drukarnia B-ci Wójcikiewicz - EWA - Paulina Ąppenszlakowa i Iza Wagmanowa
Drukarnia B-ci Wójcikiewicz, Warszawa, Pawia 10, Telefon 265-82 - to drukarnia męża mojej ciotki Sabiny. Tam drukowano gazetę EWA.

Wydawcy gazety EWA to Paulina Ąppenszlakowa i Iza Wagmanowa.

Małżeństwa, Appenszlaków i Wagmanów, odegrały niezwykle ważną rolę w kulturze żydowsko-polskiej.

Niewątpliwie "dziełem życia” Jakuba Appenszlaka i Saula Wagmana był "Nasz Przegląd”. Ich żony Paulina i Iza wydawały przez 6 lat (1928-1933) "Ewę”.

EWA to jedyne polskojęzyczne pismo kobiety żydowskiej w okresie miedzywojennym, było trybuną dla wszelkich spraw kobiecych. W niezwykle szczery i odważny sposób poruszano w niej tematy małżeństwa, rozwodów, aborcji i antykoncepcji.

Wracając do B-ci Wójcikiewiczów to moja ciotka Sabina Wójcikiewicz zginęła w getcie warszawskim a jej mąż Lutek Wójcikiewicz zmarł z wycieńczenia tuż po oswobodzeniu Bergen-Belsen.

Recepty z tej gazety (kulinarne) są do dzisiaj cytowane! Były one sygnowane R. G. - Róża Grutzhendlerowa. RG zginęła w warszawskim getcie w strasznym roku 1942.