Friday, November 17, 2017

Jean Piaget och Janusz KorczakI Korczaka barnhem behandlade barnparlamentet och barndomstolen både vuxna (de anställda) och barn lika. Barndomstolen i första hand dömde utifrån de första 100 §§, sk förlåtelseparagrafer.


När den schweiziske barnpsykologen Jean Piaget i början av 1930-talet besökte Korczak fäste han sig framför allt vid två förhållanden i barnhemsverksamheten - faddersystemet och barndomstolverksamheten och de lagar, paragrafer samlade på några pappersark trots att de var numrerade från §1 till § 1000. 


Jean Piaget var då och fortsättningsvis är en av de mest inflytelserika teoretikerna inom ämnet pedagogik och kunskapsteori. Under flera decennier låg hans teori om barns utvecklingsfaser till grund för skolsystem runt om i världen


Piaget skrev: Denna fantastiska människa hade modet att lita på de barn och ungdomar han arbetade med, han till och med anförtrodde dem disciplinfrågor och mycket svåra frågor som krävde mycket stort ansvar...

 The Director of this Institute was a great man who had the courage to trust the children and adolescents in his care. Handing over matters of their own discipline and entrusting individuals with most difficult tasks of great responsibility...(what struck us most about the re-education was) the humanism, understanding and sensitivity of judgement that this court of youngsters demonstrated something within itself that was very touching and comforting.

Faddersystemet omfattade faktiskt även nyblivna bursastudenter. Oftast fick de ett äldre barn som en fadder. Bursastudenter lärde sig på det här sättet hur barnhemmet fungerade inifrån och fick genom de äldre barnen, sina faddrar en brygga till resterande delen av barnkollektivet.

I Korczaka barnhem behandlade barnparlamentet och barndomstolen både vuxna (de anställda) och barn lika. Barndomstolen i första hand dömde utifrån de första 100 sk förlåtelseparagrafer. Lika mycket uppskattades av 
Piaget kommunikationsvägar inom barnhemmet: tidningen som gavs ut och lästes varje vecka, anslagstavlan och brevlådan. Förutom att de var betydelsefulla kommunikationskanaler så inspirerades barnen genom att skriva till tidningen eller berätta för lärarna som skrev ned det.  Faddersystemet bland barnen byggde broar mellan olika åldersgrupper och lärde barnen att ta hand om varandra.

From the depth of the Earth -The Oneg Shabbat Archives - New exhibition: “What We Could Not Shout Out To The World”


Reports by Oneg Shabbat of number of Jews that were daily sent from the Warsaw Ghetto to the death camp Treblinka. On the first day of the Gross action July 22 (22.7) 6 250 were sent to gas chambers. On the next day 7300 and on July 5h (5.8) 6 623 - among deported to death on that day was Janusz Korczak, teachers and 239 children from the orphanage Dom Sierot.

From the depth of the Earth -The Oneg Shabbat Archives.


I reported here before about the possibility to browse through the artifacts in Oneg Shabbat Archives. The Oneg Shabbat Archives is the most significant collection of sources in the world documenting the Holocaust - sources that were created, gathered, and written by the victims themselves, in real time, at the moment when they were experiencing the horrors. The Archives is comprised of diaries and notes, memoirs, photographs, clandestine newspapers, monographs, letters and more - all of which are of inestimable value in the study of the living conditions, the creativity, the struggle and the murder of Polish Jewry.

The Archive was named by its founder and director Emanuel Ringelbum. Ringelblum historian, teacher, social activist, and visionary gathered together writers, teachers, cultural leaders, scholars and communal workers. They met secretly on Saturday afternoons - hence the name Oneg Shabbat (Sabbath pleasures).

The new exhibition:
What We Could Not Shout Out To The World
opened to the public Thursday at the Polish capital’s Jewish Historical Institute. It tells the story of Jewish life in the Warsaw Ghetto and its destruction by the Nazis.
.
The more than 35,000 pages were compiled and hidden by historian Emanuel Ringelblum and coworkers, Jews who lived in the ghetto. They include original documents in Polish, German and Yiddish, Nazi proclamations and Jewish appeals, ghetto ration cards, tram tickets, private letters and photographs depicting life in the ghetto. Among the coworkers, providing documents was Janusz Korczak and Mordecai Anielewicz, the leader of the Warsaw Ghetto Uprise in April 1943.

.
www.youtube.com/watch?v=BnrpJkwj450

Wednesday, November 15, 2017

Obcy w 1943 - Obcy w 1946 - Obcy w 1956 - Obcy w 1968 - Obcy w 2018 - Czyli tzw obchody Marca w 2018, Muzeum Polin w Warszawie, Polska.

660 metrów miedzy tymi wagonami i 25 lat. Wagony na górnym zdjęciu jechały na wschód.

Urządzanie w Polsce uroczystości Marcowych JEST chichotem historii, mam nadzieje że to rozumiecie. Powinno mieć miejsce np. we Wiedniu który był dla wielu wyrzuconych (tzw. obcych), a właściwie tych co wyjechali, pierwszym przystankiem.
.
Obcy - (ang. estranged) to nazwa partyjna (PZPR) z 1968 r, zawsze aktualna i odnowiona przez Muzeum Polin!

660 metrów miedzy tymi wagonami i 25 lat. Wagony na górnym zdj
ęciu jechały na wschód.

Obcy w 1943 - Obcy w 1946 - Obcy w 1956 - Obcy w 1968 - 

Obcy w 2018 to chichot historii, i nietylko!


Oprócz "Chichotu historii" to jest takie polskie wyrażenie: "Lgną jak muchy do gówna".
Czasami muchy, podobnie jak ludzie nie czują zapachu. Zatracają się na starość - patologia. Mimo tzw doświadczenia życiowego (odruch bezwarunkowy). Tak jak u psa Pawłowa odruch warunkowy! Nawet dzieci jak raz się oparzą lub wejdą w g, to omijają je później. Zazwyczaj, zmiany w otoczeniu wywołują odpowiednie zmiany w funkcjonowaniu organizmu. Aby organizm mógł istnieć, musi być zachowana równowaga, muszą wykształcić się określone reakcje na bodźce otoczenia. Odruch stanowi więc dobrze zdefiniowaną, zachodzącą według praw fizjologii, reakcję organizmu na czynnik zewnętrzny, która dochodzi do skutku za pośrednictwem określonej części układu nerwowego.
Dla zwierząt definiuje się dwa pojęcia, opisujące odruchy. Odruch bezwarunkowy jest wrodzoną reakcją organizmu na bodźce zewnętrzne. Odruchy bezwarunkowe pozwalają jednostce na przystosowanie się do stałego środowiska.
Natomiast ślinienie (te na starość też), ssanie, oddychanie, orientacja, kaszel, czy mruganie to odruchy bezwarunkowe. Najbardziej złożonymi odruchami bezwarunkowymi są: instynkt pokarmowy, rozrodczy, rodzicielski, obronny, badawczy.


Estranged in January 1943 - Estranged in April 1943 -
Estranged July 1946 - Estranged 1956 - Estranged in March 1968 - Estranged in March 2018.


Obcy przed wojną.
Wypowiedź późniejszego prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, redaktora naczelnego czasopisma teologicznego Ateneum Kapłańskie” Pisał o "obcych" w styczniu 1938 roku*: 

Trudno nie przyznać słuszności twierdzeniom Hitlera, że Żyd pozostał obcym ciałem w organizmie narodów europejskich. Głosząc idee wywrotowe, stojąc na czele ruchu komunistycznego, szerząc w literaturze hasła niemoralne... 
Żyd zwalcza obcą jego psychice kulturę, wyrosłą na podłożu chrześcijaństwa...
Dzisiejsza Trzecia Rzesza podjęła tytaniczną próbę realizacji wielkich idei, które mają przynieść odrodzenie ludzkości...
Rasizm kryje w sobie pewne zdrowe myśli, które dotychczas znane były tylko w szczupłym gronie lekarzy i biologów. Dziś przyszedł czas na ich rehabilitację.

*Ateneum Kapłańskie, 1938, zeszyt I, str. 23

Tuesday, November 14, 2017

Estranged in January 1943 - Estranged in April 1943 - Estranged in March 1968 - 75 years since Warszawa Ghetto Uprise and 50 years since "the Last Jewish Emigration" left Poland


Mordechaj Anielewicz, the leader of uprise in the middle of the Ghetto Fighters monument in Warsaw

Estranged 75 years ago

The Z.O.B - Jewish Fighting Organization led by 23-year-old Mordechaj Anielewicz, issued a proclamation calling for the Jewish people to resist going to the cattle cars at Umschlagplatz. 

In January 1943, Warsaw ghetto fighters fired upon German troops as they tried to round up another group of ghetto inhabitants for deportation. Fighters used a small supply of weapons that had been smuggled into the ghetto. After a few days, the troops retreated. This very small victory inspired the ghetto fighters to prepare for future resistance.

Museum Polin seems to be fully focussed on project 
Estranged (adjective or verb?). There is probably therefore there is no info about year 1943 and what happened during the Warsaw Ghetto (armed Jewish Uprising). All this although the Museum Polin building is in the middle of the area of the former Warsaw Ghetto. Stola (director) & Co. seems to ignore totally that year 2018 it is also the 75 anniversary of the Warsaw Ghetto Uprise, an such so important occurrence in the history of Jewish resistance. Now, it is almost fully neglected.

Estranged seems to take all the time and the funds and it is likely that the group that is working with the project are estranged both as adjective and verb but decided not to leave the Poland together with the Last Jewish emigration. Now it is a time to establish the new generation of Jewish-Polish heroes.

Estranged 50 years ago

Museum Polin seems to be fully concentrated on the program entitled Estranged. March ’68 and Its Aftermath that addresses to the events which took place 25 years after the Warszawa Ghetto Uprise. Obcy - Estranged.
The biggest expulsion of Jews from Poland took place year 1946 in the aftermath of Kielce pogrom. I use the verb expelled, for there is no big difference between forced emigration and expulsion. The next 
expulsion was in 1956 and the final expulsion in 1968-1969. The number of Jews that left Poland in the final expulsion was 10 times smaller than the first one and about 1/3 of the 1956 expulsion.
The proper day/year of remembering of the last Jewish emigration in 1968/1969 should be 1967 (or 1966).

It is likely that in mid-1960s it was the start in fighting down of new invented Jewish anti-Polish conspiracy.  Polish regime’s reaction started in the Polish Military where numerous high ranking officers and generals were removed from their positions. This movement continued in the half silence until Six-Day War and thereafter more openly after the student demonstrations in March 1968. 

This new invented Jewish anti-Polish conspiracy of mid-1960s was after June 1967 characterized, crystalized by describing Polish Jews as a duplicitous minority, thus working in the interests of World Zionism. Duplicitous minority means Estranged, foreign exactly what Polish Jews were called by party officials during 60s and it is what Museum Polin is also using. Pure, also governmental, antisemitism.
660 meters and just 25 years between these two Estranged pictures.