Thursday, October 17, 2013

Cemetery where all died between July 23, 1942, and October 19, 1943 - it means Treblinka


From July 23 rd until December 31 st 1942, 713 555 peoples were murdered in Treblinka death camp.
Telegram from deputy commander of Aktion Reinhard, listing number of arrivals in the extermination camps. As we all know the trains were leaving the death camps empty!

Translation:
Letter and 14 day report year-end report
            14 day            Year 1942
Camp i.d.      to 31.12.1942           total
L Lublin       12761             24733
B Belzec         0             434508
S Sobibor        515             101370
T Treblinka      10335             713555 *
total:         23611            1274166
(*) note - in the original reads 71355, but this is probably a typo as 713555 gives the correct total.

see more:
http://hgs.oxfordjournals.org/content/15/3/468.full.pdf+html

Ulica Twarda nieparzysta przed i po wrzesniu 1939 roku

Już 1 września o świcie na Warszawę spadły niemieckie bomby, byli pierwsi ranni i zabici. Naloty trwały przez cały miesiąc.


Bazar Icka Borowskiego (B) miedzy ulicą Twardą 1 a Pańską 22. Moi dziadkowie mieszkali na drugim podwórku na ul. Twardej 3 oznaczonej *. Tam babcia Helena (zamordowana w Treblince miała swój balkon z kwiatami. Zdjecie zrobione przez Luftwaffe. Szkody równiez.
22 lipca 1944 roku. Kosciół Wszystkich Swietych i plac Grzybowski. W prawym, górnym rogu ulica Pańska. Widać cień dwóch wiez koscioła który wskazuje na godzine 12-ta. Dwie furmanki zakrecaja z ul. Twardej na plac Grzybowski w kierunku ulicy Granicznej.

Twarda nieparzysta nr. 8-10.Zanim przyleciało Luftwaffe. W tym regionie nie było wojska polskiego ani artylerii przeciwlotniczej. Nie było tez pomyłki Luftwaffe!

Bazar Icka Borowskiego miedzy ul. Twardą a Pańską. Kamienica w tyle zdjecia to Twarda 1. Za plecami fotografa Pańska 22.

Od lewej: Plac Grzybowski 7, Twarda 1 i ostatni budynek biały po prawej Twarda 3.

Bazar Icka Borowskiego (B) miedzy ulicą Twardą 1 a Pańską 22. Moi dziadkowie mieszkali na drugim podwórku na ul. Twardej 3 oznaczonej *.


Od Krakowskiego Przedmiescia do Marianskiej. Stare zdjecie z okresu Cerkwi na placu Zwyciestwa (Pilsudskiego). Bazar Icka Borowskiego (B) miedzy ulicą Twardą 1 a Pańską 22. Moi dziadkowie mieszkali na drugim podwórku na ul. Twardej 3 oznaczonej *.


Wednesday, October 16, 2013

Tuesday, October 15, 2013

Dom Sierot - Korczak - Wilczynska - Tygodnik Nowy -1919


Artykuł, który ukazał się w 1919 r. w warszawskim „Tygodniku Nowym”Dom Sierot powstał w 1912 roku. Korczak po wybuchu I wojny światowej został powołany do armii rosyjskiej. W latach 1914–1917 był młodszym ordynatorem szpitala dywizyjnego, głównie na zapleczu frontu ukraińskiego. Dom Sierot  był prowadzony wtedy głównie przez Stefanię Wilczyńską.

Om Korczaks barnhem Dom Sierot i en polsk tidning „Tygodnik Nowy” från 1919. Artikeln handlar också en del om de ekonomiska problem som som uppståt p.g.a Första världskriget. Den tog slut bara några månader innan (nov 1918) artikeln skrevs. Korczak var kallad till den ryska armé och det var Stefania Wilczynska som huvudsakligen tog hand om Dom Sierot.

Wśród żydowskich instytucji filantropijno społecznych na specjalne dodatnie wyróżnienie zasługuje „Dom Sierot", prowadzony pod światłym i umiejętnym kierunkiem znanego lekarza, pedagoga i pisarza d-ra Goldszmidta [Korczaka], przy czynnym współudziale d-ra Eliasberga i p. Stefanji Wilczyńskiej.
Instytucja ta w zakresie zastosowania najnowszych zdobyczy pedagogiki i higjeny nie ustępuje pierwszorzędnym zakładom wychowawczym w Europie.
D-r. Goldszmidt jest zdania, że „dziecko jest jedynym rzeczoznawcą, prawodawcą i sędzią wychowawców"; w myśl tej zasady jest prowadzony „Dom Sierot". Należy stwierdzić, że 2 osoby dorosłe wystarczają, aby utrzymać ład i porządek w światku dziecięcym, aby pojąć, ile głębokiej trafności zawiera pogląd zasłużonego pedagoga.
Zupełna swoboda pozostawiona indywidualności dziecka, które ma możność ciągłej samokontroli swych własnych postępków, daje wyniki nieoczekiwanie korzystne. Zaznaczyć należy, że dzieciom nie wpajają w „Domu Sierot" spaczonych pojęć o zaciągniętych u społeczeństwa zobowiązaniach, dającego dach nad głową i wychowanie, lecz mimo to dzieci same zdają sobie sprawę z tego, jakie obowiązki na nich opieka społeczna nakłada.
W „Domu Sierot" panuje duch religijny, przestrzegany jest rytuał, do którego dziecko przywykło w atmosferze domowej, lecz i tu swoboda indywidualności pozostawiona jest zupełnie dziecku, które ma możność wyrobienia sobie własnego światopoglądu. Mimo zbawienny wpływ, jaki „Dom Sierot" wywiera na dzieci, nie mogą kierownicy prowadzić swej obywatelskiej pracy, tak jakby chcieli, gdyż byt instytucji jest poważnie zachwiany.
Ze względu więc na chwilę przełomową, jaką „Dom Sierot" przechodzi, nie pozostaje nic innego jak zwrócić się z gorącym apelem do społeczeństwa, które winno z całą energją rozwinąć akcję ofiarną w tym kierunku.
Naczelna kierowniczka „Domu Sierot" p. Stefanja Wilczyńska, która tyle miała do zwalczenia przeszkód natury materjalnej, przez lata wojenne, nie traci nadziei, że społeczeństwo odczuje niedolę dziecięcą i nie dopuści do zagłady instytucji o tak poważnem znaczeniu społecznem.
Warszawa, 21 czerwca 1919 r.
...

Artykuł, który ukazał się w 1919 r. w warszawskim „Tygodniku Nowym”. jest na stronie http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=8395&from=publication
Znaleziony przez FZP - gratulacje!

Monday, October 14, 2013

Sunday, October 13, 2013

TORRSÄTTNING låter som en behandling på alkoholistanstalten

Upp i luften

Lämnade vattnet, enl. GPS

In i skogen
Äntligen lugnt längs upptagningsrampen!