Saturday, January 10, 2015

Friday, January 9, 2015

Ostra historia z Warszawskego getta -

Ostra historia
.
Klocmanówna kochała się podobno w moim Ojcu. Brat Klocmanówny której imienia nie znam, Owsej Klocman, starszy od mego Ojca o 11 lat, też z Pińska, chciał chyba mieć  mojego Ojca za szwagra. Klocmanowie mieli już wtedy kilka fabryk żyletek, m.in. "Polonia luksusowe"! Były na Pradze, m.in. na ulicy Grochowskiej 169  tam gdzie dzisiaj posterunek policji.

Mój ojciec wybrał jednak biedna Lunię Rozentalównę z ulicy Twardej 3. Uciekając z Warszawy zostawił Owsej mojemu Ojcu kilogramy nieopakowanych (cześć  wybrakowanych) żyletek. Moja Ciocia Krysia zamówiła w drukarni Wójcikiewiczów (tzn. u męża najstarszej siostry Sabiny) opakowania do żyletek. Cała rodzina Rozentali siedziała na ulicy Ogrodowej 26A i pakowała żyletki. Przez pewien okres moja Ciocia Krysia sprzedawała je...W czasie okupacji niemieckiej fabrykę skonfiskowano jako mienie żydowskie ale nadal produkowano w niej – pod niemieckim nadzorem – żyletki na potrzeby lokalne. Na górnym skrzydełku jednego z rzadkich opakowań z czasów wojennych widnieje napis „Hergestellt im Generalgouvernement” (niem. „Wyprodukowano w Generalnym Gubernatorstwie”) – taką nazwą naziści określali okupowany obszar Polski, w odróżnieniu od części włączonej do III Rzeszy. Warszawa należała do GG.Rodziny Klocmana (Klotsmana) i jego młodszego współpracownika – Michała Frydmana (Friedmana) – uciekły przed nazistami w 1940 r. z Wilna (Litwa) przez Turcję i przybyły do Palestyny w sierpniu 1940 r. Wszyscy (ocalali) członkowie rodzin Klotsmanów i Friedmanów zostali później zatrudnieni w fabryce OKAVA. Nazwa OKAVA pochodzi od pierwszych liter imienia i nazwiska założyciela fabryki – Ovseya Klotsmana – do których dodano początkowe litery nazwy stolicy Polski VA (Warszawa), bo właśnie w tym mieście rozpoczęła się jego kariera.

Klocman miał fabryki produkujące żyletki w pięciu krajach na całym świecie: w Polsce, Palestynie/Izraelu (przed 1948 r.), na Litwie, w Egipcie oraz Irlandii. W czasie II wojny światowej jego najlepiej prosperująca firma – OKAVA w Palestynie – wytwarzała miesięcznie do 5 mln żyletek i rozprowadzała je w krajach Bliskiego Wschodu.

Thursday, January 8, 2015

Bóg to dusza bezdusznej ludzkości

Warszawskie getto, 1942 rok.  Deportacja Żydów do obozów zagłady, gdzie byli z reguły bezzwłocznie pedzeni do komór gazowych i mordowani!


Po Zagładzie powstały tezy próbujące wyjaśnić "milczenie Boga” i "milczenie ludzkości” wobec Zagłady. 


Dla wierzących, Bóg to dusza bezdusznej ludzkości. Ja nie wierzę w duszę, ale na pewno w ludzką bezduszność.
Drugie Pokolenie 
czyli 
Potomkowie Ocalałych z Zagłady - Holokaustu

Monday, January 5, 2015

Ostatni etap - Lwów razy, a pózniej powrót do Korczaka
Lwów to dla mnie 3 adresy. Dwa pierwsze znalazlem! Trzeci, miejsce slubu moich rodziców, jeszcze nie!


  1. Kamienica czynszowa, ulica Św. Anny nr. 1
  2. Polski Dom Akademicki ( Łoziniec), ulica Łozińskiego nr. 7, Hercena), zbudowany w stylu zakopianskim wg. arch. Zachariewicza
  3. Urzad stanu cywilnego1.  Kamienica czynszowa, ulica Św. Anny nr. 1
Ulica Św. Anny nr. 1. Tu mieszkał Tadeusz Pióro a nastepnie moi rodzice po slubie.2. Polski Dom Akademicki ( Łoziniec), ulica Łozińskiego nr. 7, Hercena), zbudowany w stylu zakopianskim wg. arch. Zachariewicza