Saturday, December 19, 2015

Sjungade Janusz Korczak på väg till gaskammaren - En farlig Historieförvanskning av Dagens Nyheter - en anmälan till DO?


Först såg jag med glädje att Dagens Nyheter uppmärksammade Barnkonventionen och Janusz Korczak genom en artikel i DN.
http://www.dn.se/arkiv/dn-kultur/elisabeth-asbrink-var-syn-pa-barn-ar-en-matare-for

Tyvärr, innehåller artikeln flera grava fel och måste ändras. Jag bad om det författaren Elisabeth Åsbrink ett flertal gånger, först genom ett privat mail och därefter på hennes FB-sida där hon gjorde reklam för sin artikel. Slutligen tillskrev jag Dagens Nyheter ansvarige utgivare.Det var för en månad sedan, den 20 november 2015 som tidningen Dagens Nyheter, publicerade Elisabeth Åsbrinks artikel om Janusz Korczak. Jag bad henne direkt och därefter DN om en rättelse. Artikeln är av typen finn fem rätt, ett hafsverk således och djupt diskriminerande. Då artikeln handlar inte om fiction så är det en ny historieomskrivning och ett skapande av en ny myt runt Janusz Korczak. Han behöver verkligen inte det!

Trots att jag utpekade ett antal grova fel har inget ändrads i artikeln under de gångna 30 dagarna trots att jag bad både Åsbrink och DN (Wolodarski och Wiman) om det. 


Därför skrev jag nyss en anmälan till DO och avslutade med:
Tacksam om DO kan se till att texten redigeras med tanke på framtiden! DNs falska påståenden skall inte vara en ny källa till framtida skämt av typen "Kolla vad glad var Janusz Korczak och barnen när de gick längs Himmelstraße" (Vägen till himlen). Skämt av den typen liksom skapandet av en en ny Korczakmyt av Åsbrink är diskriminerande. 

Jag vet att begreppet diskriminering kan i bred bemärkelse omfatta händelser eller kedjor av händelser som någon upplevt som kränkande, missgynnande, rasistiska, orättvisa, ojämlika eller liknande.  När det gäller Förintelsen måste man dock vara särskilt observant!
DNs falska påståenden skall inte vara en ny källa till framtida skämt av typen
Kolla vad glad var Janusz Korczak och barnen när de gick längs 
Himmelstraße

Man vet exakt hur mördandet gick till i utrotningslägret Treblinka. Judarna från boskapsvagnarna dirigerades direkt från järnvägsrampen till avklädningsbarackerna. En för kvinnor en för män. Invalider, sjuka, ofta också små barn togs till en särskild barack sk lasarett. Efter avklädningen föstes de nakna männen och kvinnorna i omgångar genom der Schlauch (slangen), en small passage med ett högt taggtrådsstängsel mot gaskamrarna. Observera "föstes nakna", de föstes skräckslagna! Ingen sjöng! Hela min familj föstes den här vägen till gaskammaren. 


Korczaks hälsotillstånd var jättedåligt och det har spekuleras, med all rätt, att han inte överlevde resan till Treblinka då det var en hett dag och temperaturen i boskapsvagnen var nog 30-40 C.

Att beskriva år 2015 att någon marscherade och sjöng är direkt diskriminerande och ett hån mot mig och hela det judiska folket. 375 000 judar från Warszawa mördades i Treblinka, 920 000 sammanlagt.

Anmälan till DO ?
Janusz Korczaks var min fars bäste vän. Vänskapen "ärvde" jag efter honom och är personligen involverad i saker som berör Korczak, hans liv och gärning (bl.a. Barnkonvention/Deklaration).

Som jag påpekade från början såg jag
 först med glädje att DN uppmärksammade Barnkonventionen och Janusz Korczak genom en artikel. Tyvärr, glädjen var kort och förändrades till en stor besvikelse så fort jag läste artikeln.

Artikeln, innehåller flera grava fel och måste ändras helt och hållet. Jag bad om det Elisabeth Åsbrink upprepade gånger, först genom ett privat mail och därefter på hennes FB-sida där hon gjorde reklam för sin artikel.

Jag påpekade och bad att hon rättade huvudsakligen fem saker, se nedan (fast det finns många fler).

I. Elisabeth Åsbrink (EÅ) nämner bl.a. Barnkonventionen i samband med Korczak men nämner inte att Korczak var bland de som undertecknade den första Barnkonvention/Deklarationen i Geneve redan på 20-talet. 
När andra världskriget bröt ut 1939 åberopade Korczak den 3§ i Geneve Deklarationen att man skulle se till att hjälpa barnen. Något som är så aktuellt i den svenska flyktingspolitiken. Se min blogg.

http://jimbaotoday.blogspot.se/2012/11/korczak-och-fn-konventionen-om-barn.html

II. Åsbrink hävdar i sin artikel att Korczak växte i ett hem utan judiska traditioner. Fel igen. Hans familj (liksom min) var inte religiösa men firade ett flertal judiska helger. Koczaks föräldrar gifte sig i synagogan och ligger begravda på en judisk begravningsplats i Warszawa. 

Vidare så vet man att i det judiska barnhemmet Dom Sierot fanns ett bönrum och Korczak kämpade för att ett liknande skulle införas i det kristna daghemmet Nasz Dom vars föreståndare, Maryna Falska, var ateist.

III. Åsbrink skriver vidare att Korczaks familj var polska nationalister - de var eventuellt polska patrioter. Det finns dock en skillnad mellan patriotism och nationalism.
Korczak föddes i en familj av stolta polska nationalister, som varken följde judisk tro eller tradition, skriver DN

IV. DNs och Åsbrinks värsta övertramp är dock att införa ny absurd legend eller myt om Korczak som sjunger på väg till gaskammare i Treblinka. Jag har tidigare varit i kontakt med twå personer förutom min far och mor som beskrev Korczaks sista timmar. Korczak var sjuk. Den 5 augusti 1942 hade han svårt att gå. Det finns mera info om det i min blog, se nedan
http://jimbaotoday.blogspot.se/2012/06/korczak-sista-resans-nast-sista-etapp.html
Janusz Korczak, en man som gick sjungande in genom de 7,5 centimeter tjocka trädörrarna till sin död i en av Treblinkas gaskammare, skriver DN.

V. Korczaks pedagogiska system är felaktigt beskrivet. Då barnen bestämde inte över sin vardag. Korczak gjorde det. Livet i barnhemmet styrdes med lagar skrivna av Korczak vilka exekverades av barnen.
Till omvärldens förvåning inrättade Korczak ett parlament där barnen själva bestämde över sin vardag, och en kamratdomstol där vuxna och barn dömdes på samma villkor och lagtexten främst bestod av förlåtelseparagrafer, skriver DN.

Jag förstår inte att Elisabeth Åsbrink som är sägs vara en duktig författare har kunnat åstadkomma ett sådant hafsverk.Boskapsvagnar med kvävda barn som inte klarade av resan till dödslägret.

Rodzice Korczaka byli polskimi nacjonalistami..." Korczak nie przestrzegał żydowskich tradycji..." i "Poszedł śpiewając do komory gazowej w Treblince" - nowe mity o Korczaku w Dagens Nyheter
Artykuł w szwedzkiej gazecie Dagens Nyheter napisany przez Elisabeth Åsbrink. Mnóstwo kardynalnych błędów, wg. mnie!

M.in.

"Rodzice Korczaka byli polskimi nacjonalistami..."

"Korczak nie przestrzegał żydowskich tradycji..."

"Poszedł śpiewając do komory gazowej w Treblince która miała drewniane drzwi o grubości 7.5 cm...."

itp. itd.

Tam jest więcej innych bzdur, m.in. na temat systemu wychowawczego Korczaka. Właściwie przedstawiony jest on w podobny sposób jak w Królu Maciusiu I, że dzieci opanowały Dom Sierot i wymyśliły jak nim rządzić!

Wiadomo ze Korczak utrzymywał tradycje żydowskie w Domu Sierot na Krochmalnej. W Naszym Domu na Bielanach walczył z Maryną Falską o pokój do modlitw dla chrześcijanskich dzieci! Ona była zawziętą ateistką.....

Tuesday, December 15, 2015

Ingen nyhet i Dagens Nyheter och ingen sanning i SvD och vice versa!


Som i Sovjet
Putin fyller numera ryska tidningarnas första sidor. I Sovjet så hette förr den ena tidningen "Sanningen" och det andra "Nyheter". Man antydde att i Sanningen så fanns det inga Nyheter och i Nyheterna så fanns ingen sanning.


Vår egen Putin, Löfven säger sig se stora möjligheter för Sverige.
Det gör jag med, bara han och MP lämnar regeringen.

Ingen nyhet i Izvestia och ingen sanning i Pravda.
Ingen nyhet i Dagens Nyheter och ingen sanning i SVD och vice versa!


Gamla ryska tidningar till vänster. Morgonens största tidningarna i Sverige.
Monster eller Mönster
annars så hette det
Självcensur och inget annat !