Thursday, October 17, 2019

De vita bussarna hör INTE ihop med Förintelsen. Sverige hjälpte dock till att begrava Förintelsens offer.

Swedish Red Cross Bus Used to Rescue Concentration Camp Prisoners in Early 1945 - Yad Vashem Holocaust Museum - Jerusalem - Israel (5684020829).jpg - står på bildbeskrivningen. Kanske borde stå Used to Transport och även svenska nazistfruar, barn och tyska nazister. Siffran på skylten är också fel - 27 000. Enligt svenska Röda Korset räddades totalt 15 345 personer, och av dem var 7 795 skandinaver samt 7 550 från andra länder. I den siffran ingår nazistfruar, barn och en hel del tyska nazister,
Tyvärr, (egentligen inte) så är det helt klart för mig att de Vita bussarna hör INTE ihop med Förintelsen. Sverige hjälpte dock till att begrava Förintelsens offer.

Vita bussarna hör till Sveriges "EfterKursk politik" vid krigets slutskede och åren därefter.

Den massmediala kuppen har man lyckats med, med Folke Bernadotte i spetsen. Folke Beranadottes bok Slutet (se nedan) och de felaktiga massmediala uppgifterna om de räddade och deras antal har starkt bidragit till detta.

Vita bussar hör till olika typer av hedersamma och mindre hedersamma fångförflyttningarna.

Vita bussar med röda kors uppställd i Yad Vashem kanske vittnar om de 2 000 fångar som har av SS eskorterats mellan lägren för att ge plats för "de priviligierade".

I Wikipedian står följande beskrivning av fotot ovan: Swedish Red Cross Bus Used to Rescue Concentration Camp Prisoners in Early 1945 - Yad Vashem Holocaust Museum - Jerusalem - Israel (5684020829).jpg - står på bildbeskrivningen. Kanske borde stå Used to Transport och att man förutom transporter av de svagaste fångarna mellan lägren även transporterade svenska nazistfruar, barn och tyska nazister. Siffran på skylten i Rad Vashem är också fel - 27 000 "räddade". Enligt svenska Röda Korset räddades totalt 15 345 personer, och av dem var 7 795 skandinaver samt 7 550 från andra länder. I den siffran ingår inte nazistfruar, barn och en hel del tyska nazister. I Röda korsets senaste sammanställning, se nedan, så står det helt riktigt - Specifikation över antal räddade/transporterade med de Vita bussarna. Precis vad jag menade, transporterade och räddade. Det här med verbet räddade borde man också kommentera mera utförligt. Skulle de norska och danska fångarna inte "räddats av greven" så skulle de vara befriade bara några veckor senare!
Bernadotte-Pauly överenskommelse. Från augusti 1942 var Max Johann Friedrich Pauly kommendant i koncentrationslägret Neuengamme fram till andra världskrigets slut.  Innan dess var kommendant i koncentrationslägret Stutthof från september 1939 till augusti 1942. År 1939 var Pauly stabschef för SS-Wachsturmbann Eimann, en SS-enhet som bland annat mördade 1 400 psykiskt funktionshindrade personer i Fria staden Danzig.Pauly ställdes inför rätta vid Neuengammerättegången och dömdes till döden för krigsförbrytelser. Pauly hängdes tillsammans med tio andra krigsförbrytare (1946).

Förflyttningen var resultatet av uppgörelse en byteshandel mellan den nazistiske Neuengamme -lägerkommendanten Max Pauly och den svenska Vita buss ledning, läs greve Folke Bernadotte. Svaga och döende "icke skandinaviska" fångar kördes bort från lägret med Vita bussar och gengäld släpptes lika många norska och danska fångar från olika läger och fördes med bussarna till Neuengamme för en vidare färd till Sverige. De "icke skandinaviska" fångarna skulle transporteras till andra läger men många dog i de Vita bussarna under färden och lämnades vid vägkanten. Andra dog nästan direkt efter ankomsten i de nya fånglägren i Braunschweig och Hannover.. Ett fåtal klarade sig fram till befrielsen som kom bara inom några veckor.


Skrönan att Vita bussar räddade judar undan Förintelsen ledde till att många judar i Sverige berättade av bara farten att de blev räddade av greven Bernadotte fast de kom till Sverige med UNRRAs aktion bara några veckor senare. Det var finare så! Folke Bernadotte ansträngde sig inte direkt att rädda judar undan de nazityska koncentrationslägren. Tvärtom ... "Ta judarna sist”Ta judarna sist”. finns i ett mötesprotokoll från den 8 mars 1945 där ett av de tyska önskemålen har noterats som ”Judarna böra avhämtas sist”. Uppgifterna om hur många som räddades med de Vita bussarna har varierat kraftigt. Det har heller inte klargjorts hur stor andel av dessa som var judar. Man skyller fortsättningsvis på att "Sverige inte registrerade trosbekännelse när fångarna togs emot" fast det är inte så svårt att skilja på bara för- och efternamnet. t.ex.  Sara Israelson och Karin Söderbaum....

Dr. Josef Goebbels sa den 28 juni 1942: Sverige har gjort mer för den tyska krigföring än vad man i allmänhet känner till. Framförallt har man gett oss väsentligt stöd i kriget mot Sovjetunionen. Utgången av Slaget vid Stalingrad 1942-43 och därefter vid slaget vid Kursk under sommaren 1943 ledde till en uppenbar förändring i den svenska utrikespolitiken.
Troligen därför när i augusti 1943 proklamerade nazisterna ett undantagstillstånd i Danmark och meddelade att man tänkte börja tillämpa där den ”slutgiltiga lösningen” har Sverige öppnat då sina gränser för de danska judarna. 95 procent av de danska judarna, ca. 7300 judar och en mängd danska motståndsmän lyckades fly till Sverige. Då visste man om ödet av de norska judarna liksom om den nästan totala Förintelsen av de polska judarna.

Vita bussarnas räddningsaktionens syfte och Folke Bernadottes roll bör fortsättningsvis ifrågasättas. Naturligtvis kan de enstaka judar som kom till Sverige med Vita bussar uppfatta greven som "räddare". Så var han på sätt och vis också. Samma sak kan inte intygas av de fångar som dog i Vita bussar och lämnades av den svenska personalen vid vägkanten. Det var då som de Vita bussarna "tvingades" att köra för SS. De svaga fångarna i Neuengammelägret skulle ge plats för de privilegierade skandinaviska fångarna.

Slutet - Mina humanitära förhandlingar.. boken av Folke Bernadotte kom redan i juni 1945, som det heter "innan Vita bussarnas motorer hann kallna helt". Boken översattes snabbt till arton (18) andra språk.


Räddare eller transportör? Bernadotte vänd mot kameran och Gestapo-pojkar. Vita bussar i bakgrunden.
Greven Folke Bernadotte och aktionen Vita bussar kom inte i grevens tid. De kom när det var redan  Slutet av Förintelsen. De kom när Sverige behövde politiska poäng och tvätta sitt smutsiga byk efter det kraftiga stöd man gav nazisterna fram till 1943. Det heter numera"Sverige - en politisk stormakt".
Räddningsaktion när kriget var redan avgjord. Var det verkligen en räddning eller transporter? Inga historiker har velat svara på frågan vad som skulle hända med de som transporterades till Sverige eller inom Tyskland om inte Vita bussarnas aktion har ägt rum.

I Grevens tid, uttrycket gäller inte judar i Folke Bernadottes aktion. De som nog säkert har räddats är de första 1 500 svensktyskar vars namn inkluderade ofta "von" och en hel del tyska och svenska nazister. De sistnämnda var ett byteshandel. Högt uppsatta tyskar, läs, nazister skulle få visum till Sverige i samband med hämtningen av de skandinaviska judarna från Theresienstadt. De hämtades strax innan Internationelle Röda Korset helt övertog lägret vid månadskiftet april-maj. Vita busskolonnen som lämnade lägret med sina 423 skandinaviska judar nådde Lübeck den 16 april. Därifrån fördes de vidare till Malmö, dit de anlände två dagar senare. I själva verket handlade det enbart om danska judar. 

De norska judarna hade så gott som omedelbart efter deporteringen (till Auschwitz) avrättats eller avlidit på annat sätt. Endast ett litet fåtal överlevde.

Sverige hjälpte till att begrava de döende Förintelseoffer som kom hit med Vita bussar och därefter, några veckor senare med Vita båtar. 200 kronor betalades ur statskassan som skulle täcka begravningskostnaderna och en gravsten.

Wallenbergs hjältearbete i Budapest är dock direkt knutet till Förintelsen!
Sverige hjälpte till att begrava de döende Förintelseoffer som kom hit med Vita bussar och därefter, några veckor senare, med Vita båtar. 200 kronor betalades ur statskassan som skulle täcka begravningskostnaderna och en gravsten.

Tuesday, October 15, 2019

Victoria house at Bergianska Garden
The Victoria House was inaugurated in 1900 and the purpose was to cultivate and put on display the fantastic, giant water lily, Victoria. The water, on the right, is the part of the Baltic Sea. The single leaf can be up to 3 meters in diameter