Wednesday, October 4, 2017

Janusz Korczak wygłosił odczyt "Świat wspomnień dziecka” na Karowej 31 w Warszawie4 marca 1923 w budynku Polskiego Towarzystwa Higienicznego przy Karowej 31, Janusz Korczak wygłosił odczyt „Świat wspomnień dziecka”.

Warszawskie Towarzystwo Higieniczne (potem Polskie Towarzystwo Higieniczne) powstało w 1898 r. z inicjatywy grona zapalonych działaczy społecznych, higienistów, pedagogów. Cel był jeden – propagowanie w społeczeństwie zdrowia. W budynku przy Karowej 31 wybudowanym w latach 1913-1915 (stoi do dziś) mieściły się biblioteka z czytelnią, pracownia badań naukowych i praktycznych oraz sala wykładowa. Organizowane były liczne odczyty o bardzo zróżnicowanych tematach m. in. „Religia i moralność w krainie dolara”, „Kobieto, jak długo będziesz niewolnicą mężczyzny”  (poniżej), „Pierwsza podróż okrętu szkolnego „Lwów” do Brazylji” czy odczyt Janusza Korczaka. LWÓW był pierwszym polskim statkiem, który przekroczył równik. Miało to 
miejsce 13 sierpnia 1923 roku o godzinie 07.15 na 21.14' długości zachodniej.Tuesday, October 3, 2017

Szukajmy Korczaka w gazetach! Jeśli się chce coś znaleźć, trzeba po prostu szukać!

Jeśli się chce coś znaleźć, trzeba po prostu szukać (…). Rzeczywiście, kto szuka, ten najczęściej coś znajduje, niestety czasem zgoła nie to, czego mu potrzeba.

Nasz Przegląd Ilustrowany - dodatek specjalny do Naszego Przeglądu.


Tygodnik Nowy o Domu Sierot


Gdzie szukać? Wszędzie!

Nasz Przegląd Ilustrowany to dodatek specjalny do Naszego Przeglądu. Dobre miejsce by szukać zdjęć z Korczakiem.

Nasz Przegląd Ilustrowany 


Monday, October 2, 2017

Mischa Wasserman-Wroblewski understood that the process of polonization of Korczak went to far!My father and Korczak had the same roots and the same nationality. Therefore the question of Korczak's nationality that occupies the thoughts of many peoples never disturbed my father until the certain day at the UNESCO-meeting in Paris.
In Paris one of delegates started to talk with my father as said in French how great was Korczak that although he was not Jewish he took care of Jewish children during his entire life and as well he shared the death moment with them. That was too much for my father. He understood that the process of polonisation of Korczak went to far!

Tere is no need to present data to show how Polish, read Christian  Korczak was.
It is not a question of some old criteria like going to shul or lighting Friday night candles or other facts of this sort. 
Numerous Polish born Korczak's historians were after WWII, constructing a new picture of Korczak's identity.

Much has already been written about the dual national affiliation of Korczak and having his roots in Polish culture along with his Jewish identity.

Karolinska Institutets och Karolinska universitetssjukhusets skandaler avslöjades tack vare MacchiariniKI och KS anställde kirurgen Paolo Macchiarini som har utfört otillåtna operationer på Karolinska universitetssjukhuset är en skandal. Men skandalen har fått stora konsekvenser då den avslöjade förhållandena hos de de styrde och styr KI samt sitter fortfarande i Nobelkommitteen.
Man har försökt städa där med vita mjuka bommulshandskar.

De forna rektorer Harriet Wallberg och Anders Hamsten uppbär lön för sina insatser och Hans Wigzell och Duke-Carlstedt har gått under jorden. De medverkade i att KI styrdes med närmast maffiametoderna.

Macchiariniskandalen på Karolinska institutet är bara toppen på ett isberg.

Jag har en viss inifrån-erfarenhet. I ett par år satt jag in Patologiska Institutionens styrelse. Det var uppenbart att lojalt satt stötta ledningen och allt annat var inget annat än brist på lojalitet. Så klart det blir tyst i leden.Man förväntade sig lojalitet nästan in i döden. Det stora problemet var att strukturen i det nätverket somm fanns/finns var som i ett träd. rötter och grenar hade sina förgreningar utanför KI. Lojalitet avläses av samma folk eller de styrandes kontakter i forskningsråden och stiftelser som delade ut forskningsanslag.