Tuesday, October 3, 2017

Szukajmy Korczaka w gazetach! Jeśli się chce coś znaleźć, trzeba po prostu szukać!

Jeśli się chce coś znaleźć, trzeba po prostu szukać (…). Rzeczywiście, kto szuka, ten najczęściej coś znajduje, niestety czasem zgoła nie to, czego mu potrzeba.

Nasz Przegląd Ilustrowany - dodatek specjalny do Naszego Przeglądu.


Tygodnik Nowy o Domu Sierot


Gdzie szukać? Wszędzie!

Nasz Przegląd Ilustrowany to dodatek specjalny do Naszego Przeglądu. Dobre miejsce by szukać zdjęć z Korczakiem.

Nasz Przegląd Ilustrowany