Wednesday, June 9, 2010

ORP Batory

Den 2 oktober eskorterade den svenska torpedbåten HMS Ragnar (på bilden bakom ORP Batory) den polska patrullbåten ORP Batory till Klintehamn och dagen efter bogserades den till Visby. Bilden nedan är troligen tagen av Marindistriktschefen för Gotland kommendör Erik BraunerhielmBatory i Modlinvarvet utanför WarszawaORP Batory
Total längd - 21,2 m
Totalbredd - 3,6 m
Djupgående - 1,2 - 1,35 m.
Deplacement - 28 ton
Motoreffekt högsta - 2 x 550 hk
Motoreffekt marsch - 175 hk
Hastighet Maximal -24,85 Knop
Operationsradie - 264 nm (nautiska mil)
Beväpning - 2 tunga kulsprutor
Maxim Browning kaliber 7.9 mm
Besättning - 10 människor

Jag nämnde tidigare i min blog, i samband med de ubåtar som flydde Polen i september 1939 att även patrullbåten ORP Batory lyckades fly.

Patrullbåten var byggd 1932 i närheten av Warszawa i varvet Modlin enligt ett projekt av ingenjör Alexander Potyrała. Skrovet var delvis byggd av aluminium. När båten testades i Gdynia orsakade den med sina 25 knop jättehöga svallvågor och genererade många problem för de förtöjda fartygen vars förtöjningar slets sönder.

Under sin hela gränsbevakningstjänstgöring blev Batory känd bland smugglare för sin snabbhet i sådan utsträckning att ingen av de prejade skepp har försökt att fly.
Batory hade deplacement på 28 ton var 21,20 meter lång 3,60 bred och lika och hade 1,3 meters djupgående.

För att garantera högsta hastighet fick den hjälp av två motorer på lätt brännolja (bensen), vid vanlig patrullering användes en dieselmotor med en motoreffekt 12 hk. Under däck fanns en dubbelhytt för två officerare och hytt för besättningen på sex. Batory var utrustad med en radiokommunikationsapparat med radie av 200 km, reflektor som nådde upp till 5 km.

När Batory var underordnad Gränsbevakningen var den första befälhavaren för fartyget kapten M. Chmielewski. Den polska marinen övertog Batory strax före utbrottet av andra världskriget. Under det tyska anfallet den 1 september hade Batory gett luftvärnseld mot det tyska Luftwaffe som besköt på Hel-halvön.

Den 10 september beordrades besättning att lämna båten, demontera de två tunga kulsprutorna och införlivades i försvaret av Hel-halvön kusten.

Inför den polska kapitulationen och överlämnandet av Hel återvände delar av besättningen till ORP Batory och på kvällen (19.40) den 1 oktober 1939 flydde 16 personer genom tripla tyska avspärrningarna. - Då hade ORP Batory 16 besättningsmedlemmar som består av kpt. Jerzy Milisiewicz - arrangör av flykten, kapten Eligiusz Ceceniewski, kpt. Konrad Sawicz - Korsak, Alfons Mountain, Tadeusz Męczyński, sek. Mieczyslaw Tarczyński, 4 underofficerare, tre tulltjänstemännen och tre civila.
kpt. Jerzy Milisiewicz - (40 år gammal då) var arrangören av flykten hade beskrivit den noggrant i sina anteckningar. Han upplevde en misstro till honom som baserade sig på att han inte tillhörde flottan. Samtidigt som jag har kunnat utläsa av hans sätt att föra båten över Östersjön och undvika tyskarna, helt superba. Då han innan planerade flykten i en enkel segelbåt så måste hans navigations- och sjökunskaper vara ganska bra.

Kraftig storm på Östersjön på morgonen den 2 oktober bidrog till Barorys driftsmotorhaveri. Också bränsle till de 2 stora 550 hk motorer började ta slut. Batory fick kontakt med svensk militär som hänvisade de till hamnen i Visby?. Vid 12-tiden närmade sig Batory Gotland men upptäcktes av ett tyskt spaningsplan och snart kom 3 stycken tyska jagare (troligen "Bremse", "Grille", "Hansestadt Danzig").
Jag undrar var exakt ORP Batory befann sig? Mellan Stora Karlsö och Klintehamn?

Närmast Batory kom tyskt jagare/minfartyg Grille. Grille var ett fartyg på 3.420 ton byggd personligen för Adolf Hitler. Grille gjorde 26 knop. Hon var välbeväpnad med fyra 37 mm AA kanoner i dubbla fästen samt fyra 20mm AA kanoner. När kriget bröt ut blev hon ett minfartyg hade och kunde lägga ut mellan 120 till 228 minor. När Tyskland kapitulerade maj 1945 den övertog brittiska marinen Grille. Året därpå såldes hon till ett privat företag och blev en Medelhavet kryssningsfartyg fram till 1951 då hon skrotades.

På Batory lyckades man dock fixa motorn och stäva mot svenskt territorialvatten där den fick faktiskt skydd av den svenska torpedbåten "Ragnar" (HMS Ragnar (22) tidigare (5), var en jagare i svenska flottan). HMS Ragnar eskorterade Batory till Klintehamn
"Batory" besättningen blev internerad (se 2 st svartvita bilder frav besättningen och båten i Klintehamn). Tre tulltjänstemän, två civila och reservist som Batory togs ombord från en mindre flyende motorbåt hade dock släppts.

Batory bogseras av "Ragnar" till Visby, där det skadade propellern reparerades. I början av november 1939 bogserades Batory av vedettbåten "Snapphanen" till Vaxholm i Sverige (andra källor säger att det var i januari 1941 som Batory kom frän Visby till Stockholm).


I Stockholm låg Batory förankrad bredvid det polska skolskeppet "Dar Pomorza" och de tre polska ubåtar.

När nazityska styrkor den 9 april 1940 gick in i Danmark och Norge beslöt Sverige att flytta de polska u-båtarna från Vaxholm till Beckholmen på Södra Djurgården, där redan skolskeppet, fullriggaren Dar Pomorza var förtöjt. I juni 1940 insåg man att detta var fortfarande en olämplig placering varefter ubåtarna bogseras in i Mälaren där de kom att ankras upp i Mariefreds närhet. Batory stannade dock i närheten av Dar Pomorza. Då de flesta ur besättningen av Dar Pomorza (förutom sju stycken) som har gett sig av till England och Polen stannade i Sverige utgjorde Dar Pomorza ett slags hotell för besättningarna av de tre ubåtar och för Batorys besättning.

Under september 1945 blev det på nytt ett återseende av de 3 ubåtar samt Dar Pomorza och Batory. Man förberedde återlämnande av fartygen till Polen. Den 21 oktober 1945 lämnade alla fem svenska vatten och styrde mot Gdansk. Ubåten ORP Żbik bogserade ORP Batory till Polen. Ombord på Dar Pomorza fanns polska koncentrationslägerfångar, bl.a. kvinnor från Ravensbruck som fick vård i Sverige.

Jag undrar om det något försök på de polska ubåtarna att bryta interneringen liksom ORP Orzel och ORP Wilk ta sig till England för tjänstgöring inom British Navy? Man vet att man enligt ett meddelande från den 4 maja 1943 från den polska militärattachén i Stockholm till den polska regeringen i London om rättsliga försök av 6 officerare och 3 matroser att få flyktingstatus dvs inte internerade soldats och på det sättet resa till England och ansluta sig till de polska styrkor där.

De sex var: kpt. Jerzy Milisiewicz, kpt. Eligiusz Ceceniewski, kpt. Konrad Sawicz-Korsak, por. Tadeusz męczyński, por. Alfons Górski och ppor. Mieczysław Tarczyński. De framhöll att de flydde från Polen "privat" i en privat båt och blev upplockade av ORP Batory. De har lyckats att komma till England och kämpade mot tyskarna. Kapten Konrad Sawicz-Korsak blev senare befälhavare för ORP Burza.


Klockan 08.00 Helt ljust, inget land i sikte, bensinen finns för ytterligare 2 timmars gång. Man försöker på nytt starta dieseln då det finns bränsle för den för 10 timmars gång. Man lyckas och mekaniker stänger självmant bensinmotorerna. Kaptenen ger order att alla tre motorer skall vara igång. Vatten översköljer fartyget. Kompassen och kursen är de enda navigationsinstrument. 
Vågor blir högre och besättningen mår dåligt av det. De kräver en rak kurs mot vågorna och då tar kaptenen Milisiewicz tillika styrmannen kurs 360 för att minska på rullningen. Därefter går han åter till den tidigare utsatta kursen mot Gotland.


Jag har som tonåring tillbringat flera år (1962-1966) på ORP Batory som var i tjänst såsom räddningsfartyg för WOPR, ett slags polsk Sjöräddning. Jag har lärt mig serva och köra de stora diselmotrena, styra och navigera. Mycket tid har jag tillbringat under Batory då jag med hammare slog bort rosten och målade den med en röd mönja färg. Trots alla försök att hålla Batory vid liv har man 1967 tagit den till varvet i Zeran i Warszawa där den väntade på sin tur att omvandlas till rakblad.

Man har dock väckt opinionen och så småningom bogserades Batory till Gdynia.

ORP Batorys sista resa längs Wisla floden, innen den blev ett museiföremål. Wisla floden har dock blivit mycket grundare och flera svårigheter uppstod under färden.
Därefter har man ställt upp Batory på land på Hel halvön men numera har man flyttat det tomma skalet till ett museum i Gdynia.

I Australien publicerade man en notis om ORP Batorys flykt redan den 5 okto
ber 1939.
ORP Batory och ORP Błyskawica är de enda fartygen som överlevde kriget och inte blev skrotade.


Nedan bilder på ORP Batory när båten tjänstgjorde inom den polska tullen
Batory i hamnen i Hel. Från denna hamn skedde flykt till Sverige den 1 oktober 1939.


MS Batory som var ett polsk passagerarfartyg (ofta till USA) var också i "krigstjänst" under andra världskriget och deltog bl.a. i flera trupptransporter. Den klarade sig genom hela kriget och kallades för Lucky Ship.

MS Batory var också i "krigstjänst" under andra världskriget och deltog bl.a. i flera trupptransporter. Den klarade sig genom hela kriget och kallades för Lucky Ship. Här står jag med mina föräldrar i hamnen i Gdansk eller Gdynia. Året var 1965 eller 1966.