Wednesday, December 18, 2013

"Officerare" och "Civilister"RWD 13 - SP-BML som kom till Visby den 13 september 1939.


Både officeren och civilisten hade en militär bakgrund men deras förhållningssätt till kriget var så olika.

Den 13 september 1939  landade de på Gotland. Deras flygplan, en RWD-13, SP-BML var det första utländska flygplanet som (nöd) landade på svensk mark efter krigsutbrottet 1939. 

Det var två polska löjtnanter; piloten Edmund Jereczek och Tadeusz Nowacki-Norwid som skrev senare "Landet utan Quisling" som kom med RWD 13 planet. Planet trots de civila beteckningarna tillhörde det polska kust-försvaret.Var killarna ett slags 
desertörer? I en del polska källor säger man att de fick en order att flyga till Sverige. En del säger att ordern var att ansluta sig till det polska flyget i Vilnius. En efterkonstruktion? Se Gotlands Allehanda från 14 september (på KB) eller förhörsprotokoll från den svenska polisen.


Den ena, underlöjtnanten piloten Edmund Jereczek uppgav sig vara civilist, ett slags teknisk ledare i ett flugklubb medan den andre Tadeusz Nowacki hade en militäruniform, och angav vara aktiv inom den polska krigsmakten. 

Edmund Jereczek var naturligtvis också i det militära med underlöjtnat och flög ett flygplan som införlivades den 24 augusti 1939 i det polska kustförsvaret (Pluton Łącznikowy Dowództwa Lądowej Obrony Wybrzeża). Jareczek blev också utnämnd till skvadron chef i det militära kustförsvaret den 31 augusti 1939.


Edmund Jereczek var naturligtvis också i det militära med underlöjtnat och flög ett flygplan som införlivades den 24 augusti 1939 i det polska kustförsvaret.
Edmund Jereczek som var piloten på RWD 13 (SP-BML) planet har inte heller kommenterat sin "kursändring" med 90 grader! Han skriver i sin rapport från den 18 oktober 1939 till Polska krigsministeriet i London följande: 
Jag startade 13 IX ( 13.9) klockan 12.30 mot Sverige med planet RWD 13, SP-BML. Samtidigt startade RWD 13, SP-ATB med piloten Waclaw Zarudzki om var öde därefter vet jag inget då jag startade i mycket dåliga väderförhållanderna med dimma och dåligt sikt på och moln-höjd på 100 meter. ....... Landande på Gotland, Visby där planet togs i arrest. Edmund Jereczek underlöjtnant, pilot . London den 18 oktober 1939 .
Enligt vissa uppgifter skulle 2 st RWD 13 (SP-ATB och SP-BML) flygas till Vilnius, dvs kurs 90 grader (röda linjen). Enligt andra uppgifter så skulle den först flygas 30 grader under 1 timme (ca. 180- 200 km) och därefter 330 grader under 1 timme (180-200 km). Detta för att inte missa Gotland i sin navigering. Lite olika uppgifter har lämnats till den svenska polisen och polska regeringen i exil o RAF.


Naturligtvis var det Jereczeks och Nowackis egna berättelser under förhören den 14 september i Visby dikterade av själva situationen och vad de ville göra i framtiden under det pågående andra världskriget som avgjorde deras vidare öden.För mig så verkar det såsom de redan förberedde "sina öden" i Polen före avresan. Nowacki-Norwid var klädd i uniform och därför internerades, medan Jereczek som var klädd i civila kläder fördes till Stockholm, där den polska konsulatet ordnade för hans frigivning och vidarefärd. Han lämnade Sverige den 2 oktober 1939 via Frankrike kom han till England, där han fortsatte kampen med som pilot och därefter instruktör inom RAF.  Jereczek har efter kriget stannat i Storbritannien och dog i Birmingham på 1984.

Nowacki-Norwid valde troligen redan i Polen en internering i Sverige. Han livnärde sig här som författare och publicist.
Han dog den 12 april 1976 i Stockholm. Hittade nyligen en bild som refererar till en filminterview som gjordes med Nowacki-Norwid. I texten står det att han och en pilot skulle eskortera ett flygplan till Vilnius men p.g.a. fientlig flyg så ändrade de kursen mot Sverige. Det står även att både piloten och Nowacki internerades i Sverige. 

Mer felaktig information står i en bok av Tadeusz Nowakowski "My, z Polski" (Vi från Polen) som i Nowacki-Norwids beskrivning blandar författaren ett polsk ord som står för en överste med ett annat som avser ett regiment. På det sättet blir en överste Stanisław Dąbek ett Regimente Dąbek  där Nowacki-Norwid skulle ha tjänstgjord. Överste var en yrkesofficerare och befälhavare av Kustförsvaret på Land - Lądowa Obrona Wybrzeża.

Efter det följer en beskrivning av Nowacki-Norwids flykt som inte heller är sann.


Naturligtvis var deras egna berättelse dikterade av situationen och vad de ville göra i framtiden under det pågående andra världskriget. Här berättade Edmund Jareczek att han hade inget med det militära att göra.
Nowacki-Norwid valde troligen redan i Polen en internering i Sverige. Ovan är delar av förteckningen över av honom medhavda saker i planet.
RWD 13 - SP-BML som kom till Visby tjänstgjorde i det svenska flygvapnet under kriget


RWD 13 SP-ATB som skulle flyga samtidigt som Jereczkos plan men störtade strax efter starten.

RWD 13, SP-ATB om skulle flyga samtidigt som Jereczkos plan men störtade strax efter starten. Här på stranden omgiven av Wermachtsoldater.

Landet utan Quisling

av NORWID, STEFAN TADEUSZ

Stockholm  Bonniers | 1944


Fanns det något försök på de polska ubåtarna att bryta interneringen liksom de andra ubåtarna, ORP Orzel och ORP Wilk ta sig till England för tjänstgöring inom British Navy?

Enligt ett meddelande daterat den 4 maj 1943 från den polska militärattachén i Stockholm till den polska regeringen i London att ett försök har gjorts av 6 officerare och 3 matroser att få flyktingstatus i Sverige.  Således komma ifrån de internerades militärstatus och på det sättet kunna resa till England och ansluta sig till de polska styrkor där. Precis på samma sätt som piloten Edmund Jereczko har gjort och anmälde sig inom 1 månad efter landningen i Visby till fortsatt tjänstgöring i England!

De sex som också gjorde det var folket från ORP Batory: kpt. Jerzy Milisiewicz, kpt. Eligiusz Ceceniewski, kpt. Konrad Sawicz-Korsak, löjtn. Tadeusz męczyński, 
löjtn  Alfons Górski och u
löjtn. Mieczysław Tarczyński. De framhöll att de flydde från Polen "privat" i en privat båt och blev upplockade av ORP Batory. De sex har lyckats att komma till England och kämpade mot tyskarna. Kaptain Konrad Sawicz-Korsak blev befälhavare för ORP Blyskawica.


Inför den polska kapitulationen och överlämnandet av Hel återvände delar av besättningen till ORP Batory och på kvällen (19.40) den 1 oktober 1939 flydde 16 personer genom trippla tyska avspärrningarna. - Då hade ORP Batory 16 besättningsmedlemmar som består av kpt. Jerzy Milisiewicz - arrangör av flykten, kapten Eligiusz Ceceniewski, kpt. Konrad Sawicz - Korsak, Alfons Mountain, Tadeusz Męczyński, sek. Mieczyslaw Tarczyński, 4 underofficerare, tre tulltjänstemännen och tre civila.

kpt. Jerzy Milisiewicz - (40 år gammal då) var arrangören av flykten

Det fanns andra polacker som angav sig vara civila när de anlände till Sverige. Detta för att undvika internering i Sverige och kunna fortsätta kampen mot nazismen. Den 22 oktober 1939 anlände nio polacker till Gotland med en roddbåt.  Flertalet av de kunde fortsättas på fri fot och med hjälp av den polska legationen i Stockholm ta sig vidare till England och ta värvning där.

De som kom var

Bosman floty handlowej Feliks Kozakiewicz 
kapral pilot Zygmunt Popławski - nr sł. P-1528 
kapral pilot Antoni Palul - nr sł. 780247 
kapral pilot Tadeusz Zawistowski - nr sł. 780255 
sierżant piechoty Wacław Raczkowski, 
sierżant piechoty Stanisław Lewandowski, 
podchorąży piechoty Wincenty Zienkiewicz, 
radca handlowy i chyba nie wojskowy Józef Pujdak, 
podporucznik rezerwy ułanów Bolesław Kwiatkowski.


Jag undrar om det diskuterades något försök på de polska ubåtarna som till sist parkerades utanför Mariefred, långt ifrån Östersjöns salta vattnet att bryta interneringen? Tidigare har ubåten ORP Orzeł  kunnat smitta från interneringen i Estland och liksom och ORP Wilk ta sig till England för tjänstgöring inom British Navy.

Man vet att man enligt ett meddelande från den 4 maja 1943 från den polska militärattachén i Stockholm till den polska regeringen i London om att rättsliga försök av få 6 officerare och 3 matroser till att få flyktingstatus dvs inte att de skulle betraktas såsom internerade militärer och på det sättet kunna utverka en resa till England för att de senare skulle kunna ansluta sig till de polska väpnade styrkor där.

De sex var: kpt. Jerzy Milisiewicz, kpt. Eligiusz Ceceniewski, kpt. Konrad Sawicz-Korsak, por. Tadeusz męczyński, por. Alfons Górski och ppor. Mieczysław Tarczyński. De framhöll att de flydde från Polen "privat" i en privat båt och blev upplockade av ORP Batory. De har lyckats att komma till England och kämpade mot tyskarna. Kapten Konrad Sawicz-Korsak blev senare befälhavare för ORP Burza.

Monday, December 16, 2013

Kassettband 50 år

Idag fyller det 50 år. Det sägs att ett kassettband kan i bästa fall hålla god kvalitet i 50 år men det stämmer inte!


Sunday, December 15, 2013

99.9% fetfri - 99.9% fat free

99.9% fettfri  -  99.9% fat free