Friday, August 21, 2009

Idag är Jimbaos födelsedagHan var född 1994.

Skrönor är farliga och det borde Aftonbladet, Svenska regeringen, m.fl. veta

Aftonbladets artikel är antisemitisk och antiisraelisk. Mest troligt är det är en ny antisemitisk skröna som Aftonbladet aktivt bidrar till.
Enligt Wikipedia en skröna är en personligt hållen berättelse med passande överdrifter, vilka förstärker berättelsen. En skröna kan ofta vara direkt osann, men är underhållande…

I mitt gamla hemland Polen existerade (och existerar fortsättningsvis) en annan blodig skröna: att judar för tillverkning av det judiska påskbrödet kidnappar kristna barn för att komma åt deras blod. Alla visste att det var en skröna men anmälningar till polisen var frekventa just före den judiska påsken. Barn återfanns därefter hos kompisar, farföräldrar eller så var de inte alls försvunna.

En skröna är dock farlig och det borde Aftonbladet, m.fl. veta. Effekten av den antisemitiska skrönan jag nyss beskrev har skrivits in i historien.

Det handlar om pogromen i Kielce. Den mest omfattande pogromen mot judar efter andra världskriget. Den ägde rum den 4 juli 1946 i den polska staden Kielce där en antisemitisk polsk folkmassa dödade 42 judar i staden. Över 50 människor skadades.

I det fallet startade pogromen efter ett försvinnande av en åttaåring som rymde för att plocka körsbär där familjen bodde tidigare, drygt 2 mil hemifrån. Pojken kom tillrätta två dagar senare men fadern i berusat tillstånd anmälde till polisen att pojken lyckades rymma från judarna och så startade pogromen.

Aftonbladets skröna om händelserna 1992. Var händelserna verkliga? Jag betvivlar inte att det fanns bilder på en obducerat palestinier, jag betvivlar inte att ”journalisten” har hört en historia från en palestinsk familj, jag betvivlar inte att de olika sakerna är skickligt hopsatta för att bilda just en skröna.

Att UD och svenska regeringen inte förstår saker och ting är märkligt. Att alla så lätt godtar Aftonbladets pseudoförklaring "att det var publicerat på Kultursidorna" är ännu märkligare.

En skröna är dock farlig och det borde Aftonbladet, m.fl. veta. Effekten av den antisemitiska skrönan i Kielce finns rapporterad i Dagens Nyheter. Skrönan resulterade i den mest omfattande pogromen mot judar efter andra världskriget. Den ägde rum den 4 juli 1946 i den polska staden Kielce där en antisemitisk polsk folkmassa dödade 42 judar i staden. Över 50 människor skadades. I det fallet startade pogromen efter en skröna och ett falskt försvinnande av en åttaåring som rymde för att plocka körsbär där familjen bodde tidigare, drygt 2 mil hemifrån. Pojken kom tillrätta två dagar senare men fadern i berusat tillstånd anmälde till polisen att pojken lyckades rymma från judarna och så startade pogromen.

Gravstenen över de 42 judar mördade av en antisemitisk polsk folkmassa i staden Kielce, ett år sedan Förintelsen tog slut.

Thursday, August 20, 2009

Tuesday, August 18, 2009