Saturday, September 10, 2016

Wednesday, September 7, 2016

Karolinska Instituet och Karolinska sjukhusets forskare och förvaltning i alkemins tjänst ? - Maccharini affären - ”Det stora verket”, en substans som kan regenerera människokroppenDet verkar vara svårt i det närmaste omöjligt att utrota längtan efter något som förnuftet inte rår på. Det handlar således om Macchiarini affären eller egentligen om Karolinska Institutets Maccharinis affär.


Otillåtna medicinska experiment på människor är egentligen bara halva sanningen om KI och KS 
Macchiarini affär. Macchiarini var, enligt mig, en sorts alkemist. Men var hans stödgrupper vid KI och KS också besatta alkemister?

Vad var då alkemin? ”Konsten att göra guld” är det givna svaret. Det var målet för det mödosamma och långvariga arbetet för många alkemister genom århundraden. Man ville hitta metoden och vara först med ”Det stora verket” som var, enligt legenden, ett självlysande rött pulver. Man trodde att med denna substans alkemisten skulle kunna förvandla alla metaller till guld och även regenerera även sin egen kropp.

"Karolinskas alkemi" är/var mycket speciell och engagerade många makthavare. Engagerade så pass mycket att de struntade blankt i lagens och etikens gränser.

Stödgrupp för "Macchiarinis alkemi" bara växte. Pengar, tjänster (och gentjänster) flyttades över till en stor och växande maktgrupp. Naturligtvis på bekostnad av andra forskargruppernas forskningsmöjligheter.

All granskning av Karolinska institutets hantering av Paolo Macchiarini uppvisar oförsvarliga brister i det medicinska förfarandet.

Men det som överskuggar alla de dödliga experiment av "typ Mengele från Auschwitz" är den egentliga orsaken till det. Orsaken som alla utredarna kom fram till, är Karolinskas egen "säregem kultur".

Till "Karolinskas kultur" hör trakasserierna av de fyra visselblåsarna.
Till "Karolinskas kultur" hör vi är bäst och vi vet bäst hur saker skall hanteras!

Eloge till forskningsminister Helene Hellmark Knutsson som agerade i frågan och även till sist utövade ett sorts ministerstyre. 


Eloge för hennes kloka analys och att hon vågade och gav den förra rektorn, Harriet Wahlberg, sparken från hennes nuvarande arbete som universitetskansler.

När jag själv agerade som visselblåsare vid Karolinska Institutet och vände mig till två socialdemokratiska ministrar fick jag ett svar att deras ingripande skulle innebära just ministerstyre. Jag svarade att det handlar om att stoppa brott inom KIs ledning, brott mot den gällande lagstiftningen. Rektorn då hette då Hans Wigzell (amatörskådespelare). En annan spelare i laget, precis som nu var Jan Carlstedt-Duke också en av Macchiarini alkemister och tidigare involverad i Novum-affären.

Monday, September 5, 2016

Collector's edition - The English translation of Janusz Korczak´s "Matthew the Young King" from 1945

"Matthew the Young King" was published in 1945 in New York

When "Matthew the Young King" was published in 1945, there were rumors that Dr. Korczak had escaped the train that was taking him to the death camp of Treblinka; this rumor, printed on a special page in this book, turned out to be unfounded.


Collector's edition

In rather rare 1945 edition of the English translation of "Matthew the Young King" ("Król Maciuś Pierwszy" / "King Matt the First") by the famous Jewish pedagogue Janusz Korczak (pen name of Henryk Goldszmit), which became a collector's edition by sheer mistake. 


Following the printing of this edition, the publisher, Marian Kister, received some news from post-war Europe, and hastily appended an additional blue preface page to the books ready for distribution. This page relates in an enthusiastic tone the happy news that Janusz Korczak did not die in the hands of the Gestapo after all, and that "the Underground rescued him at the last moment, spiriting him away from the train, and that he is alive today in Lublin". 

This information was, of course, false: Janusz Korczak and 239 children from his Orphanage were murdered on August 5th, 1942 in the Treblinka death camp. 


Last hours of Korczak and 239 children life gave several false stories. A.o. that children were "marching" or/and singing with the green flag as a protest to Nazis, that that children survived...

This wishful thinking gave thee ideas to sculptures of Rapaport at Park Avenue Synagogue in New York and in the movie "Korczak" by Wajda, there deported children are going out, almost "flying" out of the cattle cares as the angels.
As in other editions of this classic children's tale, this book is accompanied by the caricature-like illustrations of Irena Lorentowicz.