Wednesday, September 7, 2016

Karolinska Instituet och Karolinska sjukhusets forskare och förvaltning i alkemins tjänst ? - Maccharini affären - ”Det stora verket”, en substans som kan regenerera människokroppenDet verkar vara svårt i det närmaste omöjligt att utrota längtan efter något som förnuftet inte rår på. Det handlar således om Macchiarini affären eller egentligen om Karolinska Institutets Maccharinis affär.


Otillåtna medicinska experiment på människor är egentligen bara halva sanningen om KI och KS 
Macchiarini affär. Macchiarini var, enligt mig, en sorts alkemist. Men var hans stödgrupper vid KI och KS också besatta alkemister?

Vad var då alkemin? ”Konsten att göra guld” är det givna svaret. Det var målet för det mödosamma och långvariga arbetet för många alkemister genom århundraden. Man ville hitta metoden och vara först med ”Det stora verket” som var, enligt legenden, ett självlysande rött pulver. Man trodde att med denna substans alkemisten skulle kunna förvandla alla metaller till guld och även regenerera även sin egen kropp.

"Karolinskas alkemi" är/var mycket speciell och engagerade många makthavare. Engagerade så pass mycket att de struntade blankt i lagens och etikens gränser.

Stödgrupp för "Macchiarinis alkemi" bara växte. Pengar, tjänster (och gentjänster) flyttades över till en stor och växande maktgrupp. Naturligtvis på bekostnad av andra forskargruppernas forskningsmöjligheter.

All granskning av Karolinska institutets hantering av Paolo Macchiarini uppvisar oförsvarliga brister i det medicinska förfarandet.

Men det som överskuggar alla de dödliga experiment av "typ Mengele från Auschwitz" är den egentliga orsaken till det. Orsaken som alla utredarna kom fram till, är Karolinskas egen "säregem kultur".

Till "Karolinskas kultur" hör trakasserierna av de fyra visselblåsarna.
Till "Karolinskas kultur" hör vi är bäst och vi vet bäst hur saker skall hanteras!

Eloge till forskningsminister Helene Hellmark Knutsson som agerade i frågan och även till sist utövade ett sorts ministerstyre. 


Eloge för hennes kloka analys och att hon vågade och gav den förra rektorn, Harriet Wahlberg, sparken från hennes nuvarande arbete som universitetskansler.

När jag själv agerade som visselblåsare vid Karolinska Institutet och vände mig till två socialdemokratiska ministrar fick jag ett svar att deras ingripande skulle innebära just ministerstyre. Jag svarade att det handlar om att stoppa brott inom KIs ledning, brott mot den gällande lagstiftningen. Rektorn då hette då Hans Wigzell (amatörskådespelare). En annan spelare i laget, precis som nu var Jan Carlstedt-Duke också en av Macchiarini alkemister och tidigare involverad i Novum-affären.