Monday, September 10, 2018

Szlachetność do końca - Icchaka Cukiermana "Antka” - zastępcy komendanta ŻOB.


Szlachetność do końca?!
.
Ciekawy dokument z podpisem Antka Cukiermana w filmie pokazywanym obecnie w szwedzkiej telewizji o Papierosiarzach z Pl. 3 Króli. Dokument dotyczący J. Ziemiana. Cukierman podpisuje się w dalszym ciągu jako "z-ca", czyli zastępca komendanta ŻOB.

Wiadomo ze w Polsce po marcowym Exodusie próbowano zrobić z Edelmana komendantem ( æi on się temu bynajmniej nie sprzeciwiał). Muzeum Polin do dzisiaj ma selektywną pamięć!piotm, bm,. æ
Cukierman wiadomo (choć nie dla wszystkich) był zastępcą Anielewicza w ŻOB a potem automatycznie dowódcą. æ

W Powstaniu w Getcie Warszawskim w 1943 roku zginęła większość członków ŻOB. Wielu, którym udało się wydostać z warszawskiego getta, walczyło w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku pod dowództwem Icchaka Cukiermana „Antka”. Grupa ta wzięła udział w walkach na Starym Mieście w szeregach Armii Ludowej (GL) jako oddział ŻOB.