Saturday, November 17, 2007

Nelly i bilen


Numera kan Nelly se världen utanför bilen även ifrån baksättet.

Golden i en guld Punto.

Thursday, November 15, 2007

Vad hände med min pappas familj under det mörka 40-talet


Min pappa visste inget. Han sökte släkten från Pinsk genom Röda Korset. Han befarade dock det värsta eller såsom min kusin Tessa från Paris beskrev det: att vår familjs öde är det samma som den som delades av miljoner andra judiska familjer.

Förintelsen, tillvägagångssättet att mörda oskyldiga var det samma för min familj i Paris, den i Polen och den i Pinsk, nuvarande Vitryssland.

Andra världskriget började 1 september 1939. Polen attackerades av Tyskland från väst och därefter invaderades av Sovjetunionen från öst. Nya gränsdragningen var ett resultat av pakten Ribbentrop-Molotov, den tysk-sovjetiska icke-Aggressionspakten. Många judar, flydde österut och tog sig över floderna San och Wisla till de områdena som blev inkluderade den nya Sovjetunionen.

Min far, mor, fastrar Niura och Rywa samt deras vänner Roza och Lolek Nissenbaum samt Blanka lyckades gemensamt fly Warszawa. De tog sig genom den gröna gränsen till Sovjetunionen. Således illegalt. Det var mkt dramatik under flykten. Tyska soldater försökte ta ifrån faster Niura allt hon ägde men hon lyckades fysiskt ta det tillbaka. Tyskarna var inte ännu ”varma i kläderna för att mörda”. Min mor föll i vattnet vid påstigningen av båten under den mörka natten. Sällskapet delades efter att ha passerat floden i en roddbåt. Jag tror att Lvov var första anhalten för min far och mor, liksom för faster Niura. Troligen fortsatte faster Iwa (Rywa) till sin hemstad Pinsk.

Den 22 juni 1941 startade tyskarna operationen Barbarossa. De attackerade Sovjetunionen. Folket som flydde undan tyskarna från forna Polen, bl.a. mina föräldrar blev igen i deras makt.

Tyskarna hade bildat särskilda Einsatsgruppen som skulle mörda judar, kommunister och prominenta personer i de intagna områdena. Den 4 juli intog tyskarna staden Pinsk som beboddes då av 30 tusen judar och 9 juli påbörjades planeringen av förintelsen av Pinskjudar. Förutom de speciella trupperna och SS, avsattes två tyska kavalleribataljoner. Den 5 augusti startades det första mördandet – pojkar 15 år gamla och män upp till sextio skulle mördas. Jag tror att min farfar Baruch-Borys var bland de 8000 mördade denna dag i Pinsk. 5 augusti är en mycket speciell dag då det är min mors födelsedag och också denna dag fördes Janusz Korczak och hans barn och mördades i Treblinka (1942). Vad skulle hända med judiska kvinnor och barn? De tyska order som hittades ger ett direkt svar: de skulle dränkas i träsken runt Pinsk.

Man har alltid talat pratat om Pinskie blota – det Pinska träsklandet. Tyskarna kunde dock ej ordagrant fullfölja ordern då träsken efter den heta sommaren var torra. En del av tyska trupper drog vidare österut och överlevande ca. 20.000 judar, mestadels kvinnor och barn fick infinna sig i Pinsk Getto. I de listor som tyskarna sammanställde över gettoinvånare finns fyra personer ur min pappas familj. Det är sista spåret efter dem.

Den 27oktober 1942 skrev Himmler order att förinta Pinsk getto. Redan 29 oktober 1942 blev gettot totalt avskärmat. Minst 10 000 judar mördades denna dag. Hur mördades de? Troligen fördes de till ett skogsområde utanför Pinsk. Där fick fångarna gräva djupa diken, hälla kalk i dem och därefter avkläddes de och ställdes upp vid kanten av graven och sköts. Proceduren upprepades och nästa omgång arkebuserade föll ned i gravarna. Alla var inte döda. Gravdiket fylldes med jorden. Under nästkommande dagar har tyskar tvingat resterande judarna till samlingspunkten. De sjuka och barnen mördades direkt i själva gettot.

Under den tyska reträtten har speciella sonderkomandon öppnat massgravarna. Kropparna brändes. Återstående benrester kördes genom en ”benmjölmaskin”.

Min faster Rywa dog 22 år gammal, hennes halvsyskon Nisia (Niusia) och Isaak har hunnit nå tonåren. Farfar Baruch-Borys blev 62 och hans andra fru Dascha 47.

Rywa Wassermans och Baruch Wassermans namn finns inhuggna i Holocaustmonumentet i Stockholm.

Jag minns att på sextiotalet reste man ett monument i Pinsk till minne av de mördade. Texten va på ryska "Pa chesti 30 tysjatschi sovjetskich grashdan...". Det betyder till minne av 30 tusen sovjetiska medborgare, torterade och skjutna av tyska fascistiska ockupanter under 1942-1943.
Inte ett ord att de var judar....

På översta bilden: min far Misha Wasserman Wróblewski och syster Niura Wasserman Trzcinska. Bilden tagen ca 1920 i en fotostudio i Pinsk.
Mellan bilden: Pinsk före andra världskriget.
Nedersta bilden: Ribbentropp-Molotov linje i det av Sovjet och Tyskland ockuperade Polen. Tyska och ryska soldater (sittande i en rysk BT-tank (Bystrochodnyj tank - Быстроходный танк, snabbgående stridsvagn).

Nelly byter ifrån sele


Nelly blir snart 3 månader och två veckor. Hennes vackra sele som Nanna nyligen köpte har blivit för liten. Numera har Nelly ett halsband efter Ami, vår vackra cocker spaniel.