Saturday, June 8, 2019

Foto, måleri, skumplast och virkat i Not the End - Antisemitismen i Sverige når snart nivåer från 30-40 talet - Varför skall samer och eskimåer tolka Förintelsen?

Varför skall samer och eskimåer tolka Förintelsen? Bara att de tillhör "minoriteter"?

När Antisemitismen i Sverige når topnivåer från 30-40 talets och så skall plötsligt Konstnärer i regi av Myndigheten Levande Historia tolka Förintelsen. Hur skall man tolka att utställningen heter Not the END. Att judeförföljelser kommer fortsätta? Att socialdemokratiska SSU kan skandera vad som helst och S-partiets ordförande öppnar inte sina tunna läppar och tar avstånd från de uttalanden. Det här är Levande Historia!

Konstutställningen Not the End - beskrivs nedan:
Foto, måleri, skumplast och virkat. Romskt, samiskt och judiskt från olika generationer och olika länder. I utställningen förenas 16 konstnärer från vitt skilda bakgrunder i konstnärliga gestaltningar av Förintelsen, ett brott mot mänskligheten som sagts vara så stort att det inte går eller inte borde gå att gestalta. Hur påverkar arvet efter Förintelsen konsten och hur påverkas vi av konst om Förintelsen?

Nej tack. Inga tolkningar behövs!

Det finns bilder och filmer. Dokument, massgravar, ben och aska.

De visas inte. Sverige och anrda länder hoppade på tåget att visa geriatriska bilder av de sista överlevande. Inga bilder från getton, koncentrationsläger visas numera. Nakna kroppar lagda på varandra är inte tillåtna.

Varför skall samer och eskimåer tolka Förintelsen? Bara att de tillhör "minoriteter"?

Wednesday, June 5, 2019

Malmtransporter - Displaced persons - Krigsfångar - En ny inkomstkälla - Ett lyft för den svenska sjöfarten 1945.M/S Boreland fanns bland de fartyg som UD och Marinchefen höll koll på. Här är en kodad meddelande från UD till fartygschefen.

M/S Boreland är upptagen bland de fartyg som UD och Marinchefen höll koll på. Listan ovan ger information om uppdragsgivaren och fartygets position.

M/S Boreland har fått många uppdrag vid krigslutet.
Slutet av andra världskriget innebar slutet av de kontroversiella malmtransporter från Sverige till Nazityskland. Malmen skeppades oftast från norrländska hammnar mha svenska fartyg som gick i skyttetrafik. Fartygstrafiken mellan Nazityskland och Sverige var mycket intensiv och pågick längs de väl underhållna, bojade fartygsleder som hölls fria från minor. De kontroversiella malmtransporterna är mycket kontroversiella, bland annat därför att de betalades med judiskt guld. Guldet som nazistpartiet konfiskerade och guldet som kom från nazistoffren i koncentrations- och utrotningslägern. Smälter man guld så blir det bara guld (tandrester avlägsnas).

Minst 70% av alla varor som importerades till Sverige kom vid den här tiden från Nazityskland eller tyskockuperade länder. Järnmalmen skickades ut medan kol, koks, gödningsämnen, kemikalier och verkstadsprodukter skeppades in.

Sjöfarten var dock osäker och många nya fartyg som byggdes före och under kriget låg sysslolösa, oftast upplagda. 

Situationen för den svenska sjöfarten ändrades radikallt vid krigsslutet. Det fanns ett stort behov av sjötransporter i Europa och mellan Europa och Amerika. 

Bland de fartyg som fick sina första uppdrag i samband med krigsslutet fanns Vita båtar, de fyra fartyg som under juni och juni hyrdes av UNRRA och Röda korset för att föra de överlevande till Sverige. 

Den svenska sjöfarten vid krigets slut tjänade annars stora pengar på att förflytta displaced persons
och krigsfångar.

Sverige tvingades till att betala ett krigsskadestånd efter andra världskriget, och försökte under lång tid efteråt omförhandla detta för att kunna gömmas i bokföringsposten “lån” för att dölja Sveriges skuld. Krigsskadeståndet ställer naturligtvis Sverige bland de länder som stödde Nazityskland.

Sverige har heller aldrig i formell mening erkänt Tysklands ovillkorliga kapitulation efter andra världskriget. Men om all detta får man inte berätta.

Monday, June 3, 2019

Vita båtar och Displaced persons. - Fartygschef på lasarettfartyget "HM Prins Carl" kapten i Flottans reserv, Hugo Arkadius Edvinsson, berättar

Fartygschef, Kapten i Flottans reserv Hugo Arkadius Edvinsson, född 12 dec 1891 har skrivit om Vita båtarnas uppdrag under juni-juli 1945. En rapport på 5 sidor som har överlämnats till Chefen för Marinen med avskrift till UD.

Naturligtvis är jag mest intresserad i de fakta som berör de 1016 patienter som lasarettfartyget transporterade unde sina resor mellan Lubeck och svenska hamnar och från Malmö till Slite på Gotland. Slite på Gotland var hamnen för TBC-sjuka patienter som vårdades på Lärbrosjukhuset.

Edvinsson skriver på sidan 4 i sin rapport att engelsmän ville att man skulle inte använda sig av utrycket fd koncentrationslägerfångar eller liknande. Bara DeePees - DPs - Displace persons skulle användas.

Det nya för mig i rapporten var sättet att transportera patienter från det provisoriska svenska sjukhuset i Cambraikasernerna vid stadens utkant till hamnen i centrum. Den transporten sköttes av brittiska ambulanser som kunad ta 6 st patienter liggande på bår. Från kajen bar man patienterna ombord. Man uttnyttjade för det även tyska soldater (läs krigsfångar) för det.

Det nya för mig i Edvinssonsrapporten var sättet att transportera patienter från det provisoriska svenska sjukhuset i Cambraikasernerna vid stadens utkant till hamnen i centrum. Den transporten sköttes av brittiska ambulanser som kunde ta 6 st patienter liggande på bår.

Edvinsson påpekar i sin rapport att flera patienter var klart döende när de bars ombord.  Det var de engelska läkarna i Cambraikassernen som hade sista ordet när det gällde att välja patienter för transport till Sverige.

Edvinsson skriver om patienternas hälsotillstånd:
Många vore så sjuka och medtagna, att de redan voro dödsdömda, och våra läkare påpekade detta, medgav engelsmännen att de voro fullt på det klara därmed, men att de ville ge de "ett par lyckliga månader i Sverige innan de dogo"!

Om HM Prins Carl, UNRRAs uppdrag och "den nådige" och sista resan till hamnen i Slite på Gotland.

Fallande gravstenar - ett fall av flera som "Gravstensbesiktning och Gravvård" klarade av!

De 2-3 delade gravstenarna (en eller en dubbel sockel) och en mycket tung livsten är de farligaste, potentiella dödsfällor.  Flera av gravstenar väger 1000 kg.  En blandning av lera och sand i marken bidrar starkt till att stenarna börjar luta.

Ett nytt larm. Gravstennen faller! Sockeln kommer ut ur jorden.
Den översta stenen, livstenen säkrades och därefter lyftes av sockeln.


Sockelns vinkel var liksom gravstenensvinkel långt över det tillåtna. Det fanns inga dubbar som sammanfogade delarna. Farligt då sten höll på att ramla vid minsta rörelse. Stenens vikt ca. 600 kg.

Nya hål borrades i sockeln och livstenen. Sockeln grävdes ned 20 cm och cementerades.

Allt på plats. Ny jord och speciellt gräs för skuggade miljöer på utsidan. Ny sand på insidan.


Dekorsten lagd på en matta som skyddar mot ogräs. Under mattan sand.


Sunday, June 2, 2019

About fake Stumbling stones in Stockholm - Stolpersteine - Snubbelstenar i Stockholm

The Holocaust victims buried in the Northern Cemetery in Stockholm (Norra Begravningsplatsen), on the other hand, died in Sweden as they were receiving medical treatment for the injuries and illnesses sustained in Nazi concentration camps. And yet their presence has gone - and continues to go - neglected and unrecognized, and most of our appeals for financial support to correct this remain unanswered or have been rejected as by the Mayor of the City Hall.Tori Van Orden Martinez wrote at the Face book Föreningen för Janusz Korczaks Levande Arv and Swedish Holocaust Memorial Association.
 "Many of you have undoubtedly read the news that Sweden is soon to have three Holocaust memorial "stumbling stones" (Stolpersteine) - the country's first - placed in Stockholm. Some 70,000 of these small brass plates embedded in stones have already been placed in streets around Europe to designate the last known freely chosen residence of individuals who became victims of the Nazis.

According to the articles written on this news (for instance: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fy6lvgsw3&h=AT0wLEf5WGyzTFaE7vIQQXkxNcKUp0JoyAP8ckmfO1QN0bjzTPumpn4VOqXshMMmomoUfdE1tzbMGNKxpShVDhn39eM_t5sG2lXyWNiXwdsMTff3FHwd0DxQQcXrFlzJdBB8oe8Jo5mZd1-SS2M7EQ), "the [three] stones will be placed at locations in Stockholm where three men had lived after finding refuge in the city... The men were later deported and killed." Any recognition/memorialization of the victims of the Nazi genocide is a positive thing, of course, and we support such initiatives.

For Roman Wroblewski, Justyna Bamba, Daniel Kraus and myself, however, it is frustrating that while an estimated 1 million Swedish crowns has been dedicated to these three stones, we have garnered very little financial or other support for the restoration of the approximately 100 graves of Holocaust victims buried in Stockholm's Northern Jewish Cemetery and the placement of a suitable memorial at the site. Roman has written a blog post related to the Swedish stumbling stones (in Swedish; attached to this post:https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fyxt384m7&h=AT08MqZUFnquehknOD2rEYIZANFTN-9C7mwnqhMjfmNzKY2GGASEK0KGW5izrTAAnYZGE4glGk1ElUlFhEskKgzmNxh4ca6wr1AuJEA5zyWlJeFFHqRgMHeVvMubCZGMPz6l6DL7sGc6Kg6vp-TXBg) in which he notes that none of the victims for whom the stumbling blocks are being placed were deported from Sweden, meaning their murders at the hands of the Nazis did not have a direct correlation with Sweden.

The Holocaust victims buried in the Northern Cemetery in Stockholm (Norra Begravningsplatsen), on the other hand, died in Sweden as they were receiving medical treatment for the injuries and illnesses sustained in Nazi concentration camps. And yet their presence has gone - and continues to go - neglected and unrecognized, and most of our appeals for financial support to correct this remain unanswered or have been rejected as by the officials of the City Hall.

Although the Swedish stumbling stones are different from the original ones, Demnig is going to come to Stockholm and install them himself for 3 000 Swedish Crowns each. Here he is not feeling that Stockholms stumbling stones are plagiarism. In Holland, however, Demning tried to prevent installation of the stones similar to his.

It is the Apeldoorn Memorial Cobblestones Association, an organization recently established by volunteers, has chosen a cheaper alternative, made of marble- Stockholm City is going to pay 60 000 Sw kr for the installation and of course the cost of the hotel and similar. Total cost most probably over 1 000 000 Sw kr. For 3 fake stumbling stones.


White Boats - SS Kastelholm - Blue ship leaving Lubeck on July 5 1945 to Stockholm


White Boats - SS Kastelholm - Blue ship leaving Lubeck on July 5, 1945, to Stockholm. Numerous of the "cases" were in very bad condition when transported and died in days or hours after arrival to Stockholm.

Among former Bergen-Belsen prisoners that came on that boat were Vera Krémer, Maria Nemes, and many others that died and are buried at Jewish Cemetery in Stockholm. Also, Viola Horvath, the girl without the grave come on the same boat.