Friday, January 11, 2008

Nannas Promotion

Nannas promotion ägde rum i Filadelfia kyrkan där även Nobelpriset har utdelats 1971 och 1972. Kyrkan byggdes på 1930 talet och är sammankopplad med Slottet. I kyrkan finns en piporgel som är helt synlig vilket inte är så vanligt. Orgeln består av 2 000 pipor med varierande storlekar - från små blyertspennor till fem meter höga.
Slottet byggdes 1635 på initiativ av drottning Kristina. Under 200 år var det tjänstebostad för disponenterna på Rörstrandsfabriken innan det övertogs av Filadelfiaförsamlingen.

Nannas promotion förlöpte fint. Massa syrror som jag träffade för 3 år sedan då jag åkte till HS för att vara med uppropet, det enda sättet att säkra Nannas plats i utbildningen. Nanna var någonstans utomlands då. Nu var alla tre år äldre och med en massa kunskaper rikare.

Thursday, January 10, 2008

Nannas examen
Nannas farfar Misha skulle idag ha varit mycket stolt över Nannas sjuksköterskeexamen. Han har alltid gillat folk som hade, enligt honom riktiga yrken, typ, hantverkare.

Det här med titlar har nog också varit OK men Nannas farfar har mest uppskattat riktiga rörmakare, svarvare och på den kvinliga sidan typ, sjuksköterskorna. Nu är Nanna en av dem!

Jag hoppas att hon får lika fresh uniform som de här på sitt första jobb som hon börjar 1 februari.

Utdelningen av broscher (med den nya mörka KIs färgbakdrund) skedde på HS. Promotionen imorgon i Filadelfia kyrkan där även Nobelpriset har utdelats 1971 och 1972.

Monday, January 7, 2008

År 1968 - En protest som aldrig uppmärksammats.En protest som aldrig uppmärksammats.

Det var för 40 år sedan. Den statsledda antisemitismen blomstrade i Polen. Studentrevolten som ägde rum i flera europeiska länder, bl.a. i Sverige har också ägt rum i Polen i mars 1968. Till skillnad från andra europeiska länder har man dock i Polen pekat ut judarna eller som man kallade de för SYONISTER som orsaken till oroligheterna. Den av staten organiserad landsomfattande antisemitisk kampanj ägde rum knappt tjugo år efter Förintelsen. Kampanjen var rasistisk, den drabbade med trakasserier och avskedanden från arbete.

Bara 1 procent av förkrigstidens judiska befolkning, överlevande från Förintelsen levde kvar. Resterande 99 procent fanns utspridda som aska i Polen som av tyskarna gjordes till Europas största judiska begravningsplats.

Min familj då. Pappa blev av med jobbet som förläggare till den kända BWW som var en Vetenskaplig Militär Bokserie som gav ut bl.a. memoarer av de Gaullle, Guderian, Koniev och andra militära befälhavare under andra världskriget. Böckerna var alltid utsålda på utgivningsdagen och tillhör numera rariteter. Som orsak till uppsägningen angav man hånfullt att utgivningen gav inte vinst..

Min mamma då. Där var det svårt. Hon var mycket omtyckt lärare, lektor vid Warszawa Universitet och höll på med didaktik för blivande lärare. Hon hade under flera decennier arbetat dubbelt således både som vanlig lärare i skolan och samtidigt som lektor undervisade hon vid olika lärarhögskolor. Hon ville känna till hela undervisningskedjan.

Hennes ställning och anställning vid Warszawa Universitetet hotades aldrig. Hon kvävdes dock av stämningen och att se andra hånas och diskrimineras.
Hon har varit med om den stämningen vid samma universitet före kriget. Som student fick hon uppleva numerus clausus och bänkar vid vilka de judiska studenter fick inte sitta.

Till sist bestämde hon sig att i protest inte försvara sin doktorsavhandling. Detta trots att datumet för försvaret och opponenten var fastställda.

En tyst protest efter att ha arbetat som lärare en hemlig undervisning under den tyska ockupationen och därefter i sedan 1945 i det befriade Polen.

Hon berövades det polska medborgarskapet och lämnade Polen i november 1969, utan titel och doktorshatt.

I mars 1998 dåvarande polske president, Aleksander Kwasniewski, sa vid en minneshögtid över händelserna år 1968: "Vi minns och vi skäms. Det är inte de som lämnade Polen. Det är Polen som lämnade dem."

Bilden är tagen från Heliga Korsets kyrka i Warszawa. Den ligger snett mittemot Warszawa Universitetet vid Krakowskie Przedmiescie. Polisen tillsammans med "arbetarrepresentanter" jagar studenterna vilka troligen sökte skydd i kyrkan.