Monday, June 27, 2011

Dr. Janusz Korczak jako narzędzie

Dr. Janusz Korczak - Henryk Goldszmit
Rysunek: Justyna Bamba


Przykład Janusza Korczaka, to przykład człowieka który wobec zagrożeń został wierny humanizmowi...

Dr. Janusz Korczak jako narzędzie...

Janusz Korczak to moje osobiste narzędzie, którym otwieram całą sferę osobistych przemyśleń o rodzinie, o Zagładzie i ludziach których pochłonęła, o Doktorze i jego Domu Sierot, o wychowywaniu i rozumieniu dzieci.

Narzędzie mojej żydowskiej tożsamości. Genezy mojej i mojej tak specjalnej rodziny.

Narzędzie wglądu w los żydowski. W losy moich rodziców i dziadków. W ich doświadczenie i cierpienie. W moje emocje związane z bliskimi, którzy zostali wymordowani i z tymi, którzy cudem przetrwali.
 

Wg. polskiej Wiki:
Narzędzie – urządzenie służące do bezpośredniego oddziaływania w procesie pracy na przedmiot pracy stanowiące wyposażenie człowieka lub maszyny. Większość prostych narzędzi jest maszynami prostymi.
Narzędziami posługują się też niektóre gatunki zwierząt.
  Zobacz też:
  • narzędzia do modelowania - oprogramowanie, narzędzia tortur
  • narzędzia logistyczne
  • narzędzia polityki gospodarczej
  • narzędzia stosowane w pracy socjalnej
  • narzędzie walki – broń
  • narzędzie zbrodni – kryminalistyka.
  • w ekonomii – środki produkcji
  • w matematyce – kalkulator
Janusz Korczak to moje osobiste narzędzie, którym otwieram całą sferę osobistych przemyśleń o rodzinie, o Zagładzie i ludziach których pochłonęła, o Doktorze i jego Domu Sierot, o wychowywaniu i rozumieniu dzieci.

Narzędzie mojej żydowskiej tożsamości. Genezy mojej i mojej tak specjalnej rodziny.

Narzędzie wglądu w los żydowski. W losy moich rodziców i dziadków. W ich doświadczenie i cierpienie. W moje emocje związane z bliskimi, którzy zostali wymordowani i z tymi, którzy cudem przetrwali.

Narzędzie pozwalające lepiej zrozumieć Ojca, współpracownika Korczaka i Matkę, która była tak niezwykle silna.

Narzędzie konieczne do opisania getta i koszmarnego codziennego życia w getcie, likwidacji getta, Umszlagu, Treblinki.

Narzędzie wglądu w ludzki sadyzm i ludzkie cierpienie. W niekończącą się dyskusję o Żydach, Polakach i Niemcach. W ich wzajemne relacje. W historię i jej dzisiejsze dziedzictwo.

Wreszcie Korczak, jako narzędzie poznania indywidualnego losu żydowskiego, biografii świeckiego polskiego Żyda, pedagoga, naukowca, społecznika i idealisty. Losu człowieka wielkiego formatu.

Narzędzie poznania społecznego i politycznego losu Żydów przed wojną i w czasie Zagłady.

Narzędzie do obalania stereotypów i utartych opinii oraz ucinania kłamliwych mitów.

Narzędzie do otwierania nowych tropów, do szukania nowych faktów, świadectw, relacji.

Narzędzie uogólnienia i wyszczególnienia.

Na styku człowiek - inni ludzie
dobro - zło
egzystencja - historia
dziecko - dorosły
teoria - praca
zamiary - możliwości

Narzędzie otwierające moją wyobraźnię i interpretację wydarzeń.

Narzędzie rozmowy z samym sobą i z innymi - poprzez Korczaka.

Narzędzie opisu fenomenu pracy pedagogicznej i naukowej Starego Doktora. Pracy, która wpisuje się w dwudziestowieczną europejską, żydowską myśl psychologiczną.


Narzędzie pozwala wykonać to, czego przeciętny człowiek nie byłby w stanie wykonać "gołymi rękami", lub ułatwia to, co może wykonać sam.

Dobre Narzędzia pracy i pierwszy numer Małego Przeglądu - Warszawa, dnia 9 października 1926 r - tem tekst chyba pisał K- (Korczak).

Sunday, June 26, 2011

O så blir dagarna kortare


Har haft en midsommar helg utan dans runt stången, men med mycket gott att äta/dricka, skratt, sång och allt detta dessutom på landet i Roslagens hjärta.

Böljande grönt gräs, röda stugor och susande björkar var en perfekt inramning till festen.

Osvenskt regnfritt fast det kompenserades av myggorna
. Nöjd och väldigt glad.
Bilden tagen 23.59.