Saturday, May 31, 2014

Gnuggisar eller gnugisar - Letraset, Alfac och Decadry


Vi kallade de oftast för gnuggisar. Det handlade om bokstäver, siffror och symboler man kunde överföra bl.a. på sina vetenskapliga foton och rapporter. 
Gnuggisar kunde enkelt överföras till fotografier eller papper med medföljande gnuggpinne eller kulspetspenna.
De som gick mest åt var siffror och bokstäver u och m. Detta för att tillsammans med l eller i forma my-tecken, således emikrometer. Mikrometer är en längdenhet betecknande 10−6 meter, alltså en miljondels meter eller 0,000 001 meter. Enheten förkortas µm. Det var först efter flera år av gnuggandet som de stora firmor och en del mindre började göra färdiga µ tecken och så småningom µm.

De jag har arbetat med röntgenmikroanalys så fanns även behovet av kemiska symboler som man gnuggade längs de spektrala topparna.För att få en vit bakgrund under a, b, c och d, använde vi runda pappersbitar ur ett hålslag.

Det var en mindre revolution när man fick färdiga grundämne-symboler. De lätta grundämnen Na, Mg, P,S, Cl, K och Ca användes mest!Entire above "drawing" was done by using "gnuggisar" or "rub-downs". LTVEP - processor by Wroblewski R. Low Temperature Vacuum Embedding Processor. An integrated system for freeze-drying, vacuum embedding and UV-light polymerization. Starting temperature -196 C. 

The validity of freeze-drying and low temperature embedding in Lowicryl resins has been investigated in studies of ion distribution in mouse embryological inner ear, rat rib growth plate, liver and submandibular gland. The morphological preservation of the tissues was adequate for the identification of different intracellular compartments and extracellular structures. It was also possible to analyze extracellular fluids in the vestibular part of the developing inner ear. Compared with thin cryosections, Lowicryl sections are easier to produce and are more stable during analysis. Freeze-dried embedded material can be easily reorientated during cutting and adjacent sections can be used for other purposes such as histochemical and morphological investigations. We found that hydrophilic Lowicryl K11M, which is normally used for immunocytochemical investigations, also can be used for microanalysis. That opens the possibility for combined immunocytochemical and microanalytical studies. However, infiltration and polymerization steps have to be carried out at slightly higher temperatures than when the hydrophobic Lowicryl HM23 is used.
Upphovsmannen till LTVEP - processor eller Low Temperature Vacuum Embedding Processor. It was an integrated system for freeze-drying, vacuum embedding and UV-light polymerization. Starting temperature -196 C. 

LetrAVision var en serie genomskinliga gnuggisar för t.ex. overhead eller liknande.


Andra gnuggisar var små låtsas tatueringar som man fick till vissa tuggummin. De hade dock gnuggmotiv såsom pirater, hjärtan, fjärilar och dylikt.


Dry transfers (also called rub-ons or rubdowns) are decals that can be applied without the use of water or other solvent. The decal itself is on a backing material such as paper or plastic sheeting much like a transparency. The dry transfer is placed in the desired location with the backing side up. The decal is then applied by burnishing the backing with a stylus or similar object such as a ballpoint pen. The contact side of the decal includes a pressure-sensitive adhesive; the combination of heat and pressure causes the decal to stick better to the new surface than to the backing. When the backing is removed, the decal remains. This allows for ink only where needed even if the pattern is delicate, because the backing supports the decal while it is being applied.

Stockholm's (semi) Industrial Heritage - Östermalms Saluhall

Östermalmstorg and the entrance to the Östermalms Saluhall,
the beautiful food market, in 1888-1889

Östermalmstorg and the entrance to the Östermalms Saluhall,
the beautiful food market, in 2014

The entrance to the Östermalms Saluhall, the beautiful food market, in 2014


"Byggdes av ett privat bolag år 1888. Arkitekter var Isak Gustaf Clason och Kasper Salin. Fasader av rött klinkertegel med detaljer i formtegel, cement och järnsmide. Taket är en fackverkskonstruktion av valsat järn, buret av gjutjärnskolonner. Redan från början hade hallen elektrisk belysning med båglampor och glödlampor. Salustånden har kvar sin ursprungliga utformning med rik dekor."

Friday, May 30, 2014

The Big Blue or Wielki Błękit

The Big Blue or Wielki Błękit
Benjamin Bitok (KEN) winner of the Stockholm Marathon 2014Alps - Alpy

Nocnik

Wednesday, May 28, 2014

Upodlenie 1969 - bez komentarza - przebitkowa kopia, czyli przez kalke


To nie jest mój wyjazd i nie moja emigracja! To jest mój wyjazd do Szwecji. POWRÒT do Polski pozostał nie na zielonej wkładce do paszportu nigdy wstemplowany.
Podobnie wyjazd ze Szwecji, 
rubryka Utresestämpel czyli Wyjazd ze Szwecji i powrót w 4 kwartale roku 1967 nigdy nie została wypełniona.  Min flykt, Ystad, 23 juli 1967. Rubriken bredvid, Utresestämpeln  förblev aldrig stämplad.
To nie rozrachunki z przeszłością, tylko pamięć o przeszłości. Ten drewniany pies razem z drugim (10 cm wysokości), przeszli przez dokładną kontrolę celna w Warszawie i wyemigrowali do Szwecji mimo papierów do Izraela.To nie rozrachunki z przeszłością, tylko pamięć o przeszłości. 

Szczególnie ważne strony gdy znajomi Polacy opowiadają jak to cudownie Żydom się udało wyjechać z Polski w roku 1969. 

Fakt, cudownie...


Ciekawe zdanie: 

Jednocześnie oświadczam że niżej wymieniony majątek... 
czyli zrzeczenie się oficjalnie wszyskiego, 
np. prawa do grobu na cmentarzu lub czgoś innego zapomnianego!

Czy takie dokumenty są w Muzeum 

Żydów (wyrzuconych z Polski, w tym najlepszym budynku roku 2013 w Polsce?Ciekawe zdanie:  Jednocześnie oświadczam że niżej wymieniony majątek... 
czyli zrzeczenie się oficjalnie wszyskiego, 
np. prawa do grobu na cmentarzu lub czgoś innego zapomnianego!

DUPA Z RĄCZKĄ - LUPA Z RĄCZKĄ to jedyny "majątek osobisty" który moi rodzice wywiezli dla mnie z Polski.  Klasyczna lupa o powiększeniu 3x. Mój ojciec był zły na mnie jak do litery L dodałem brzuszek i zrobiała sie litera D. Koszt lupy tyle co 2 kostki masła, tzw. niebieskiego


Takie papiery dają mnie pewne sprawy zrozumieć, np. odpowiedzieć na pytanie: 
"Dlaczego mój Ojciec przyjechał do Szwecji zgarbiony, z pochyloną głowa i trzęsącymi się rękami". Zostawiłem Go w Polsce 3 lata wcześniej wyprostowanego i pełnego życia! Taka lista to na pewno część odpowiedzi!

Tuesday, May 27, 2014

Stockholm's Industrial Heritage - Svenska Gasaccumulator AB - AGAAGAs rötter går ända tillbaka till 1904 och grundar sig på en mans, Gustav Dalén, tekniskt genialiska uppfinningar. Han var inte bara en av Sveriges viktigaste nobelpristagare, utan även den ende pristagare som har skapat en industrigrupp.

Industriföretaget AGA (Aktiebolaget Gasaccumulator) bildades 1904. Till en början fokuserade AGA huvudsakligen på acetylengas för järnvägsbelysning. Företaget anställde snart uppfinnargeniet Gustaf Dalén som överingenjör och verkstadschef, och hans uppfinningar gjorde att AGA växte snabbt.  
 
Brev och kuvert från AGA hade följande emblem i vänstra hörnan


År 1912 flyttade AGA till nya fabrikslokaler på Lidingö. Verksamheten leddes av Gustaf Dalén som valt att placera den nya fabriksanläggningen i närheten av sin privata villa, som idag används av Kanadas ambassad.
Samma år (1912) skadades Gustaf Dalén allvarligt vid en explosion, och blev blind för livet. Han var fortfarande konvalescent när Kungliga Vetenskapsakademien tilldelade honom nobelpriset i fysik för hans ”uppfinningar av självstyrande regulatorer som i kombination med gasackumulatorer kan användas till att tända fyrar och fyrbojar." Han återfick aldrig synen, men förblev företagets VD i ytterligare 25 år, fram till sin död 1937. 
Vid fabriksanläggningen anlades tidigt en park med träd och planteringar. Parken är välvårdad och av anmärkningsvärd hög kvalitet för att höra till ett industriområde. Vid verkstadsblocken hade arbetarna ursprungligen kolonilotter och längs vattnet finns i dag en strandpromenad. Maskinverkstaden bestod av en verkstadshall som belystes från stora takfönster i ett sågtandstak. Byggnaderna uppfördes med fasader av rött tegel och socklar av granit. För utformningen stod arkitekten Alf Landén


Flertalet byggnader är murade av tegel. Arkitekturen är inledningsvis i bearbetad nationalromantisk stil som mot 1910-talets slut övergår i en enklare och mer rationalistisk byggnadsstil som präglas av amerikanska och tyska förebilder genom moderna verkstadsblock. 

Den första delen av fabriksområdet byggdes under 1910-talet. Då bestod fabriken av portvaktshus, huvudkontor, maskinverkstad och ackumulatorverkstad. Maskinverkstaden bestod av en verkstadshall som belystes från stora takfönster i ett sågtandstak. Byggnaderna uppfördes med fasader av rött tegel och socklar av granit. För utformningen stod arkitekten Alf Landén. AGA expanderade och fabriken byggdes ut kontinuerligt. År 1916 byggdes två verkstadsbyggnader efter amerikanska förebilder om rationella industrier.

Moderniteten i byggnadernas arkitektur låg till stor del i en medvetenhet om vilka krav modern industriproduktion ställde på byggnaderna. Exempel på detta är rationella platta tak, enkla planlösningar, lokaler som utformats ur arbetsmiljösynpunkt och ett utvecklat brandskyddstänkande. 

På 1950-talet byggdes en tjänstemannamatsal med utsikt över vattnet. För den stora fondväggens muralmålning anlitades Sven X:et Erixon. Det är i denna byggnad som den nuvarande restaurangen Villan ligger. 

Vid fabriksanläggningen anlades tidigt en park med träd och planteringar. Parken är välvårdad och av anmärkningsvärd hög kvalitet för att höra till ett industriområde. Vid verkstadsblocken hade arbetarna ursprungligen kolonilotter och längs vattnet finns i dag en strandpromenad.