Saturday, July 23, 2011

22 Juli 2011 Umschlagplatz - Treblinka - Stockholm - Helsingfors - Warszawa

Lägg till bildtext
 Wannsee villan och och nedan sidan 6 ur Wannsee protokollet.
I maj så planerade Elzbieta Magenheim och jag att aktivt ihågkomma starten av deportationerna både i Warszawa, Stockholm och Helsingfors. En minnesstund vid Namnmonumentet i Stockholm samlade en liten grupp som kom ihåg.  Gula blommor har lagts längs monumentet. I Helsingfors var jag ensam vid Monumentet som ligger nära Silja Line terminalen. I Warszawa däremot har Elzbieta Magenheim och Drugie Pokolenie verkligen lyckats.
Beskedet 6 månader efter Wannsee mötet - Treblinka klar att användas! Großaktion Warschau kan startas med andra ord. Großaktion Warschau = mord.
Den industriella Förintelsen började i slutet av januari 1942 i den vackra villan i Wannsee, i utkanten av Potsdam. Nazister gick igenom alla europeiska länder och satte ihop ett protokoll på en A4 sida. Protokollet var inget annat än en mördarlista med 11 000 000 milioner människor.
Exakt 6 månader efter Wannsee, den 22 juli 1942, satte man igång Den stora aktionen (Großaktion Warschau) genom att sätta upp på husväggar i getto information om Förflyttning till Öst som skulle starta omedelbart vid Umschlagsplatz. Aktionen varar mellan två judiska högtidsdagar 23 Juli (Tisha B'Av) och 21 september (Yom Kippur. Förflyttning till öst innebar en plågsam transport i godsvagnar till Treblinka och där en plågsam död i gaskammare. Samma dag. Dag efter dag, till 265 000 var mördade och omvandlade till aska! Bilden tagen från den "ariska" delen av Umschlagsplatsen. Husen i bakgrunden Dzika (gatan) eller Wildstrasse.
Om Minnesstunden vid Namnmonumentet i Stockholm i FB. 


Min artikel i Newsmil
Blommor vid Umschlagsplatzmonumentet i Warszawa. 
Hundratals människor kom dit för att hedra minnet.

Den industriella Förintelsen började i slutet av januari 1942 i den vackra villan i Wannsee, i utkanten av Potsdam.
Nazister gick igenom alla europeiska länder och satte ihop ett protokoll på en A4 sida. Protokollet var inget annat än en mördarlista med 11 000 000 milioner människor.


2 veckor efter att Treblinkas komendant  dr. Irmfried Eberl meddelade SS chefen ansvarig för Warszawas Getto dr. Heinz Auerswald  att Treblinkalägret stod klar har den Industriella Förintelsen börjat, se bilden ovan.
Exakt 6 månader efter Wannsee, den 22 juli 1942, satte man igång Den stora aktionen (Großaktion Warschau) genom att sätta upp på husväggar i getto information om Förflyttning till Öst som skulle starta omedelbart vid Umschlagsplatz. Aktionen varar mellan två judiska högtidsdagar 23 Juli (Tisha B'Av) och 21 september (Yom Kippur. Förflyttning till öst innebar en plågsam transport i godsvagnar till Treblinka och där en plågsam död i gaskammare. Samma dag. Dag efter dag, till 265 000 var mördade och omvandlade till aska!…Opowiedzcie, opowiedzcie, o, wagony!
Wyście były na pogrzebie, wy jedynie –
Wyście ich powiozły żywcem w tamtą drogę,
w tę ostatnią z wszystkich dróg – śmiertelne skrzynie!
To wy wiozłyście na pogrzeb żywych ludzi,
wy, umarłe, tam gdzie koniec i zagłada –
W tę ostatnia wspólną drogę… “O, nie pytaj!” –
każdy wagon, każda trumna odpowiada.

Icchak Kacenelson


Min cousin skrev:
Sandee Hier till mig
visa information 22 jul (10 dagar sedan)
Thank you for that. Your English is very OK and that was beautiful. But perhaps at the end when you said the "only thing left ... is his name on the monument, and also we, the children and grandchildren of the survivors ....
but I would argue that you are not an "ONLY", you are EVERYTHING.

I can't compare my experience to yours, but I will tell you when it hit me: sitting with my grandmother Chaya (Frieda's sister) and she had a book with a kind of family tree, just pages lists; of names of people, born in the year 18XX to so-and-so in such-and-such a town of.... and then the year and place of their death. And then, at the end, pages and pages, of "died, 1942, Treblinka." Hundreds of people.

Years later I told my father that story and he was sorry that he had not known about that book, or what had happened to it.

You are interested in family trees -- do you know the website, Geni? I will send you an invitation, if I can figure out our relationship. :)

Be well, cousin!
Sandee


Wisława Szymborska
Still

In sealed box cars travel
names across the land,
and how far they will travel so,
and will they ever get out,
don't ask, I won't say, I don't know.

The name Nathan strikes fist against wall,
the name Isaac, demented, sings,
the name Sarah calls out for water
for the name Aaron that's dying of thirst.

Don't jump while it's moving, name David.
You're a name that dooms to defeat,
given to no one, and homeless,
too heavy to bear in this land.

Let your son have a Slavic name,
for here they count hairs on the head,
for here they tell good from evil
by names and by eyelids' shape.

Don't jump while it's moving. Your son will be Lech.
Don't jump while it's moving. Not time yet.
Don't jump. The night echoes like laughter
mocking clatter of wheels upon tracks.

A cloud made of people moved over the land,
a big cloud gives a small rain, one tear,
a small rain-one tear, a dry season.
Tracks lead off into black forest.

Cor-rect, cor-rect clicks the wheel. Gladeless forest.
Cor-rect, cor-rect. Through the forest a convoy of clamors.
Cor-rect, cor-rect. Awakened in the night I hear
cor-rect, cor-rect, crash of silence on silence.

translated by Magnus J. Krynski

Wisława Szymborska
Jeszcze

W zaplombowanych wagonach
jadą krajem imiona,
a dokąd tak jechać będą,
a czy kiedy wysiędą,
nie pytajcie, nie powiem, nie wiem.

Imię Natan bije pięścią o ścianę,
imię Izaak śpiewa obłąkane,
imię Sara wody woła dla imienia
Aaron, które umiera z pragnienia.

Nie skacz w biegu, imię Dawida.
Tyś jest imię skazujące na klęskę,
nie dawane nikomu, bez domu,
do noszenia w tym kraju zbyt ciężkie.

Syn niech imię słowiańskie ma,
bo tu liczą włosy na głowie,
bo tu dzielą dobro od zła
wedle imion i kroju powiek.

Nie skacz w biegu. Syn będzie Lech.
Nie skacz w biegu. Jeszcze nie pora.
Nie skacz. Noc sie rozlega jak śmiech
i przedrzeźnia kół stukanie na torach.

Chmura z ludzi nad krajem szła,
z dużej chmury mały deszcz, jedna łza,
mały deszcz, jedna łza, suchy czas.
Tory wiodą w czarny las.

Tak to, tak, stuka koło. Las bez polan.
Tak to, tak. Lasem jedzie transport wołań.
Tak to, tak. Obudzona w nocy słyszę
tak to, tak, łomotanie ciszy w ciszę.Warszawa 1945. Ghetto area with parts of Gesiówka prison in front and Umschlagplatz with cattle wagons in the middle of picture.