Friday, May 15, 2015

Tuesday, May 12, 2015

Polonica bör tacka Nelly för förlikningen

Södertörns tingsrätt idag

Utsikten från Södertörns tingsrätt.  Besöksadress: Björnkullavägen 5 A 141 51 Huddinge (vid Flemingsbergs pendeltågsstation).
En härlig promenad med Nelly istället för en fortsatt förhandling vid Södertörns tingsrätt

Ingen hundvakt på eftermiddagen idag. Han-Tsu på väg till pojkvännen i Göteborg och Ingrid opererar sin gråstarr (katarakt).

Därför, en snabb förlikning med snabba cash från Polonica, Nowa Gazeta Polska och herr Tadeusz Nowakowski. Min fordran, ersättning för min fotografi och text blir gm en förlikning betald senast den 29 maj.  

I februari ställde domaren samma fråga, således om möjligheten till förlikning till mig och min advokat och vi sa ja till det medan Nowakowskis jurist sa klart nej.

P.g.a. förlikningen kunde jag gå på en härlig lunchpromenad med Nelly, men istället får jag aldrig veta om Nowakowski skulle ha blivit fälld för grovt upphovsrättsbrott eller "bara" ett upphovsrättsbrott eller annat.

Då Nelly-hunden och "Bildombudsmannen" Staffan Teste som företrädde mig var glada över tingsrättsförhandlingens utgång så bör jag väl också vara det. 


Inga fler intrång i någon annans upphovsrätt med uppsåt, tack!

Mina bröder Gabriel Wroblewski och Marian Wroblewski som på eftermiddagen skulle ånyo vittna mot mig blev på detta sätt utan en reseersättning mm.


Offentliga handlingar. Finns att tillgå hos Södertörns Tingsrätt enl. offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen och innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling,