Friday, December 28, 2018

Här ligger flera Anne Frank begravda - om Förintelsens offer begravda i Stockholm

Här under snön ligger ett hundratal "Anne Frank" begravda. Många av Förintelsens offer begravda i Sverige var, precis som Anne Frank i 15-16 år åldern.

Deras liv påminner starkt om varandra. Anne Frank blev bara 15 år gammal precis som Frimet Einhorn och flera andra som ligger begravda i Stockholm.

De fördes till koncetrationsläger Auschwitz. Då de var unga så ansåg man de som arbetsföra och arbetskraft saknades. Kvinnor och flickor kostade mindre än män och fick arbeta i tyska fabriker som etablerade sig runt lägren. Därför undgick många en direkt död vid ankomsten till koncentrations- och utrotningsläger. Det var SS-som fick betalt för "uthyrning av arbetskraft".

När östfronten närmade sig de områden där lägren låg i det Tysklandockuperade Polen så flyttade man fångarna som var arbetsföra till lägren i Tyskland. Både Anne Frank och Frimet Einhorn fördes från Auschwitz till Bergen-Belsen. Anne Frank dog av undernäring och tyfus i Bergen-Belsen strax innan de britiska trupperna befriade lägret den 15 april 1945. Frimet Einhorn dog 4 månader senare av samma orsaker i Stockholm.

Förflyttning av fångar till lägren belägna djupare i Tyskland startade samtidigt som offensiven på östrfronten startade. Samtidigt startade sitt arbete Sonderkommando 1005 i en aktion som hette Enterdungsaktion 1005 - uppgrävningsaktionen. Aktionen började med att massgravarna på sovjetiskt territorium.för att utplåna samtliga spår av Förintelsen (redan 1943) Därefter fortsatte man med de två största koncentrations- och förintelselägren i öst, Treblinka, Belzec och Sobibor. När den sovjetiska armén närmade sig under våren 1944, började tyskarna att likvidera Majdanek. Fångarna förflyttades till Auschwitz-Birkenau och andra läger. Tyskarna brände all dokumentation, men hann bara utplåna en del av byggnaderna.

Majdanek befriades av sovjetiska trupper den 24 juli 1944. Då fanns bara några hundra fångar kvar i lägret.

Sunday, December 23, 2018

Spår 3, 4, 5 i Treblinka i Polen har förintats - precis som de 920 000 judar som stod där trängda i boskapsvagnarna strax innan de blev mördade i gaskamrarna.

I Polen har man utplånat spåren av spåren vid stationen Treblinka. Mycket upprörande för många då nästan alla tåg från Warszawas Getto judar stannade där. Tåget delades i tre delar med 20 boskapsvagnar var på tre järnvägsspår och därefter i tur och ordning pushades mot dödslägrets sidospår som slutade inne i dödslägret. När det tredje tågsättet pushades in av en liten lokomotiv så var de som kom med det första redan döda. På bilden ser man bl.a. spår 3 som ledde till Treblinka förintelseläger. Där dimman syns så svängde spåret till höger, passerade landsvägen och fortsatte genom skogen mot lägret. 

I Polen har man numera utplånat alla spåren av järnvägsspåren vid stationen Treblinka. Mycket upprörande för många då nästan alla tåg från Warszawas Getto judar stannade där. Tåget delades i tre delar med 20 boskapsvagnar var på tre järnvägsspår och därefter i tur och ordning pushades mot dödslägrets sidospår som slutade inne i dödslägret. När det tredje tågsättet pushades in av en liten lokomotiv så var de som kom med det första redan döda.

Platsen besöktes av många polacker i judar då platsens dignitet var det samma som Umschlagsplatsens i Warszawa. Platsen varifrån dödstågen utgick till Treblinka och senare till Majdanek.

För den svenska läsaren är det viktigt att klargöra det här med TREBLINKA station. Det fanns nämligen två sådana. Den ena stationen låg längs järnvägslinjen nr. 34 Malkinia - Siedlce. Den stationen hade 5 spår. Spår 1 och två ledde vidare till Siedlce. Spår 3 - 4 och 5 var delar av den tyska utrotningsindustrin, massmord på judar. Den delen byggdes ut under andra världkriget. Det var spår 3 som ledde till utrotningslägret Treblinka (Treblinka II) och den kamouflerade stationen Treblinka med skyltar och kassor, ett stort stationsur och falska destinationsskyltar.  En falsk station som egentligen var ingången till dödslägret Treblinka. 

Nästan 1 000 000 kom till Treblinka, bara ett hundratal överlevde.

Tysk järnvägskarta. Tåg mot Treblinka utgick från Warschau Danzig Bahnhof (W. Gda) mot Malkinia och därifrån vidare mot Treblinka.


Förintelsens logistik. Från Warszawa på jänvägslinje 6 till Malkinia, Från Malkinia på järnvägslinje 34 mot Treblinka. Järnvägslinje 52C kunde inte användas för så tunga transporter därför tog tågen en omväg mot Treblinka.Treblinka. Först till stationen som hade 5 spår. Jag vet inte hur skall man kalla den stationen? Låt oss kalla de för en civilstation. Tidigare så stannade ibland lokaltåg medan de flesta, huvudsakligen godståg fortsatte mot Siedlce. Så var det före andra världskriget och så var det under andra världskriget fram till 22 juli 1942. Då började anlända till Treblinka mellan 1-3 tågsätt per dag med vanligtvis 60 boskapsvagnar. Boskapsvagnar utan boskap men fyllda med människor. Upp till 150 per vagn. Ingen steg av vid stationen. Man hörde bara bdjanden om vatten. De tre spår (3, 4 och 5) som tåget rullade in på hade inga perronger!

Så tillbaka till Treblinka. Först till stationen som hade 5 spår. Jag vet inte hur skall man kalla den stationen? Låt oss kalla de för en civilstation. Här stannade ibland lokaltåg medan de flesta, huvudsakligen godståg fortsatte mot Siedlce. Så var det före andra världskriget och så var det under andra världskriget fram till 22 juli 1942. Då började anlända till Treblinka 1-3 tågsätt med vanligtvis 60 boskapsvagnar utan boskap men fyllda med människor. Ingen steg av vid stationen. De spår som tåget rullade in på hade inga perronger!

På spår 3, 4 och 5 på det civila stationen Treblinka stod tre sektioner av det uppdelade tåget. Tidigare gick spår 3 till en grustäkt som låg 2 km söder om utrotningslägret. I anslutning till den fanns ett arbetsläger (Treblinka I). Från det spåret inne iett skogsområde avdelade man ytterligare ett spår som slutade i dödslägret Treblinka. Från stationen Treblinka som hade 5 spår så fördes det ett sätt med 20 vagnar in på dödslägrets området (i det vänstra övre hörnan av bilden). Tomma vagnar ställdes på spåret mot arbetslägret grustaget och Treblinka I. Lokomotiven återvände till Treblinka civilstationen och kom pushande nästa 20 vagnar. Proceduren uppreppades en gån till och hela tomma tågsättet kördes tillbaks till civilstationen Treblinka där en annan lokomotiv tdrog de 60 tomma vagnar mot Warszawa Gdanska - Danzig Bahnhof och Umschlagplatz. På bilden ser man bl.a. spår 1, 2, och 3. Spår 3 svänger till höger, passerar landsvägen och fortsatte genom skogen mot lägret. Odlingsfälten syns runtomkring lägret. Den 19 oktober 1943 avslutades Operation Reinhard och Treblinka förintelselägret stängdes. Dagen därpå fördes de återstående judarna till Sobibór och gasades. De återstående byggnaderna och gaskamrarna förstördes. Med tegelstenarna från gaskamrarna uppfördes en lantgård på platsen. Man plöjde upp marken och planterade träd och lupiner. Lantgården var en av de få som hade eget järnvägspår....I den tyska tågordern från första veckan i augusti 1942 kan man läsa följande:
Warschau Danz BF [Danzig] till Treblinka och tomma tillbaka [Leerzug zurück] enligt följandes:
"1/. P Kr 9085 / 9.30 / Warschau Danz Bf - Małkinia - Treblinka," avgår 12:25 och anländer 4:20 och tillbaka
"2/. Ln Kr 9086 / 11.30 / Treblinka - Małkinia - Warschau Danz Bf" avgår 19:00  och anländer 23:19 PM.[820].
Varje tåg skulle bestå av 58 typ 1G vagnar  + 2 vagnar av typ 1C. Sammanlagt 60 vagnar.


Mitt första besök i Treblinka var mycket gripande. Åsynen av 17.000 stenar runt Treblinkamonumentet där varje sten på sätt och viss en gravsten representerade en stad eller en by där minst en jude mördad i lägret kom ifrån. 

Det behövdes bara en kort stund då man började tänka tänka hur det var att stå där i en hett boskapsvagn utan luft och utan vatten.

Jag visste att jag befann mig på en mordplats där nästan 1 miljon oskyldiga människor har mördats. Det var hemskt att tänka på en särskild boskapsvagn som lämnade Umschlagsplatz den 5 augusti 1942. I den fanns dr. Janusz Korczak, hans medarbetare och 239 barm från barnhemmet som låg vid Sienna/Sliska-gatan i Warszawa.

Massa frågor aktualiserades för mig. Kom 5 augusti tåget fram till Treblinka före skymningen?
Annars visste jag att boskapsvagnars dörrar skulle förbli stängda och öppnas först tidigt dagen efter. Jag vet att det inte fanns något vatten i vagnarna...

Vidare så tänker jag på de tyska orden «Achtung» och «Schneller»!
«Achtung» användes att börja med i alla meddelanden till de nyanlända.
«Achtung» lämna väskor och annat bagage där!
«Schneller» Här skall er hår klippas!
«Achtung» ta med er värdesaker och pengar då ni skall till dushen.
«Achtung» i avklädningsrummet lämna alla kläder, lämna strumporna inuti skorna.
När de avklädda gick på den sandade vägen med avtryck av nakna barn och gamlas fötter mot gaskamrarna passerade de sista anhalten - kassan. Där ändrades «Achtung» till «Schneller» folk blev av all de ägde. Ringar grogs av med våld och brutna fingrar, örhängen drogs med öronsnibbar. «Schneller», «Schneller» «Schneller». In genom gaskammarens dörrar.
Jag visste att hettan, stanken och avsaknad av luften skulle dels slå ut psykiskt och fysiskt de i vagnarna ihop trängda människorna.

Jag förstod att en utsaga från Marek Rudnicki, en vän till min far och en av de sista som såg Korczak vid liv var sann. Korczak kom aldrig levande till Treblinka. Gjorde min mormor och morfar det? Eller dog de på sidospåret 4 eller 5 där tågsätt med 60 vagnar väntade på sin tur. 20 vagnar åt gången kopplades från tåget och kördes mot platformen. Och så nästa 20 och nästa 20. Tomma vagnar ställdes på spåret mot arbetslägret Treblinka I. Om det var Warszawatåget som gick i skyttetrafik så kördes den direkt till Warszawa för en ny last från Umschlagsplatzen.

Från järnvägsvagnarna dirigerades de ankomna till avklädningsbarackerna. En för kvinnor en för män. Invalider m.fl. togs hand i en sk lassarett. Efter avklädning föstes de nakna männen och kvinnorna genom "der Schlauch" ("slangen"), en small passage med höga taggtrådsstängsel, täckta med trädgrenar för att förhindra insyn. Denna gång kallades även för "Himmelstrasse" ("Vägen till himlen"). Himmelstrasse slutade med dörrarna till gaskamrarna. På andra sidan av gaskamrarna vette dörrarna mot massgravarna. 

Det var gigantiska massgravar, de största mätte 50 x 25 x 10 m. När Treblinka "städades" ersattes dessa massgravar successivt med kremeringsgropar.

Förintelsesektionen av lägret Treblinka, ungefär en tredje del av lägret var avskärmad från resten med höga jordvallar. 

I den tyska tågordern från första veckan i augusti 1942 kan man läsa följande:

Warschau Danz BF [Danzig] till Treblinka och tomma tillbaka [Leerzug zurück] enligt följandes:

The departure of one train per day was scheduled:
"1/. P Kr 9085 / 9.30 / Warschau Danz Bf - Małkinia - Treblinka," avgår 12:25 och anländer 4:20 och tillbaka
"2/. Ln Kr 9086 / 11.30 / Treblinka - Małkinia - Warschau Danz Bf" avgår 19:00  och anländer 23:19 PM.[820].

Varje tåg skulle bestå av 58 typ 1G vagnar  + 2 vagnar av typ 1C. Sammanlagt 60 vagnar.


Mina speciella datum gällande transporter under den Stora Aktionen i Warszawas Getto.


22 juli 1942 - första dagen för  Großaktion Warschau i Warszawas Getto
6500 personer skickades till Treblinka denna dag.


23 juli 1942 - Adam Czerniakow Judenrats - Judiska rådets ordförande bad tyskarna att barnen skulle undatas från deportationerna. När han misslyckades tog han giftet i Judenrats byggnad vid Grzybowska gatan 
26/28.  Han skrev ett kort meddelande till sin fru De tvingar mig att mörda barn av mitt eget folk med mina egna händer. Jag kan inget attat att göra än att dö.
7300 personer skickades till Treblinka denna dag.

26 juli 1942 - Sista gången min mor ser sin far (min morfar) Gabriel Rozental.  Han gick till ett gatukök som delade gratis soppa vid Ogrodowa gatan och återvände aldrig hem. Han var 50 år gammal.
6091 
personer skickades till Treblinka denna dag.

3 augusti - Min mormor Helena Rozental (född Polirsztok) lyckades undkomma de första 10 dagar av deportationer och arbetade i en tysk verkstad - borstfabrik vid Swietojerskagatan. Man ansåg det vara en säker plats för att undkomma deportationerna till Umschlagplatz och Treblinka.
6357 
personer skickades till Treblinka denna dag.

5 augusti - Janusz Korczaks hela Dom Sierot (239 barn) deporteras till Umschlagplatz denna soliga 5 augusti 1942. Solig dag var också mycket varm dag.
6783 
personer skickades till Treblinka denna dag.

6 Augusti - Tyskar lovar att alla som kommer till Umschlagplatz får bröd och marmelad inför förflyttningen till Öst. Hunger driver folk att gå dit.
15 000 
personer skickades till Treblinka denna dag.

Den 19 oktober 1943 avslutades Operation Reinhard och Treblinka förintelselägret stängdes. Dagen därpå fördes de återstående judarna till Sobibór och gasades. De återstående byggnaderna och gaskamrarna förstördes. Med tegelstenarna från gaskamrarna uppfördes en lantgård på platsen. Man plöjde upp marken och planterade träd och lupiner. Lantgården var en av de få som hade eget järnvägspår....


Avstigningsplatsen i förintelselägret Treblinka II såg bedrägligt fin och naturlig ut. Den falska stationsbyggnaden (2) hade gjorts så lik en riktig tågstation som möjligt. Man möttes av en stor skylt TREBLINKA och två mindre ”Väntsal” och ”Biljettexpedition”. Tidtabellerna fanns uppsatta på väggarna. Män, kvinnor och barn skildes åt direkt och fördes till avklädningsbarackerna (3). Vidare, drevs de nakna människorna med vrål och bajonetter längs en liten trädgårdsallé beströdd med sand kallad die Himmelstrasse – vägen till himmleriket. Himmelstrasse ledde till en byggnad (4) med tiotalet rum på femtio kvadratmeter. Vid ingången hängde ett stort skynke ”Detta är HERRENS port, de rättfärdiga skola gå in genom den”. Inne i byggnaden fanns det en mittgång med fem dörrar på vardera sidan. I en korridor stod en mängd blommor och på väggarna hängde handdukar - Duschrum. Ett duschrum som var en gaskammare. Man mördade upp till 15 000 människor på en dag. Gasningen tog cirka tjugo minuter i den äldre byggnaden och i den nya varade den i fyrtiofem minuter. Treblinka kom att bli det mest perfekta av nazisternas förintelseläger, en dödsfabrik med en högeffektiv produktion av lik med aska som slutprodukt. Den helt ”färdiga” askan skulle vara ren från minsta benfragment. 
Skissen ovan gjord av Treblinkas kommendant Franz Stangl (från Bundesarchiv).


En ny skylt sattes i slutet av december 2018 inom spårområdet.
På den borde egentligen stå "Här har man skövlat de 3 spår varifrån 925 000 judar har förts till döden i Förintelselägret Treblinka".

En ny skylt sattes i slutet av december 2018 inom spårområdet. På den borde egentligen stå "Här har man skövlat de 3 spår varifrån 925 000 judar har förts till döden i Förintelselägret Treblinka".

Äntligen vinter på Nedre Kungsholmen med omnejd