Saturday, April 3, 2010

Karolinska Institutets våldtäkter och antisemitism

Så började Karolinska Institutets mobbning och kränkande särbehandling. Plötsligt nämndes jag inte i KI-katalogen. Trodde att det var någons slarv då jag skickade in alla uppgifter med min och mina doktoranders forskning. Det var för länge sedan, närmare 14 år.

Så började Karolinska Institutets mobbning och kränkande särbehandling.

Plötsligt nämndes jag inte i KI-katalogen. Trodde att det var någons slarv då jag skickade in alla uppgifter med min och mina doktoranders forskning. Det var för länge sedan, närmare 14 år.

I 14 år, liksom pedofiloffren, våldtäktsoffren har jag mer eller minde tigit. Men saker och ting kommer kontinuerligt upp till ytan såsom Srebrenice och där gärningsmannen till sist erkännde sina mord. Offren i Srebrenice - deras röst finns numera bara i form av förmultnade kroppar. I det fall de har hittats.

Jag är ett våldtäktsoffer. Karolinska Institutet är gärningsmannen, förövaren, våldtäktsmannen. Precis som i praktiken när en våldtäktsman kommer ifrån en fin familj med hög status så tror man mera på våldtäktsmanen är på offret. Karolinska (ledningen) ansågs av många i flera år vara en renhårig, läs rättskaffens institution. Många, särskild de utländska forskare och profesorer uppfattade Karolinska just på det sättet. Men under ytan så var bilden helt annorlunda. Som doktorand eller yngre forskare hinner man inte och upplever man mycket av den av smutsen. Det stora problemet till smutsen och till Karolinska Institutets förehavanden är den starka ja-sägar-kultur och en gällande tystnadskultur. Inga av de ovannämnda har med kulturen att göra men är resultatet av det rådande klimatet vid Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset. Maktkamp om pengar, lokaler och tjänster har varit en vardagsmat i deccenier. Allt, under ytan. De judiska forskare vid Karolinska har just under ytan alltid varit judiska, främmande. Dock inget av det kom till ytan vid olika typer av internationella representationer och kontakter.

I flera år betraktades jag vid Karolinska som en polack. Som polack och yngre forskare fick jag ofta höra om dem, läs judar. Det mesta var grundad på avundsjuka. Man tog också upp deras internationella, judiska samarbetet och precis som i Tyskland på 30-talet så kom anklagelser om styrning av världsforskning och anslagen till forskningen. Det gällde forskare och gifta judiska forskarpar både på KI och KS sida där man bl.a. nämnde prof. Einhorn, Luft och Klein.

I mitt fall så tog jag upp missförhållanderna vid Karolinska ett antal gånger. Jag skrev till SULF/SACO brev där jag tog upp frågan om antisemitism som grund till Karolinskas agerande mot mig och mitt familj. Familj, kan många undra, det är jo rena maffia metoder. Men så var det. När jag tog upp frågan min förflyttning till andra lokaler och senare en olaglig uppsägning med dåvarande rektorn Hans Wigzel så kom hotet att även friställa min fru som var docent vid Karolinskas CMB. Hotet framfördes även till henne. Jag skulle ansluta mig till det rådande tystnadskulturen. Vi hade då två små barn hemma och en hund.

Mycket av det har dokumenterats i vittnesmål av KI/KS professorer i tingsrätten och därefter i en dom i kammarrätten. Det är dock en gammal historia fast jag har skylt Karolinskas antisemitism på KI-maktutövarnas girighet och kampen mellan de olika grupperingarna.

Jag vägrade ansluta mig till det nämnda tystnadskulturen. Blev en visselblåsare. Stämde Karolinska. 
I Kammarrättens korta DOMSKÄL står följande:
Kammarrätten finner vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i målet att arbetsplatsens ledning (Karolinska Institutet) måste anses ha handlat mycket klandervärt mot Romuald Wroblewski. Han har varit utsatt för skadlig inverkan i arbetet...... 
Dom meddelad 2004-11-12 nr. 5304-2002.

Tillbaka till våldtäkten. Det är ingen ny jämförelse. Karolinska Institutet står för ett antal grova våldtäkter när det gäller mig och min familj. Grunden till Karolinskas våldtäkt var antisemitism. Helt eller delvis. Våldtäkt är en handling där offret blir djupt kränkt. Upprepade grova våldtäkter gör den kränkte mer sårbar. Efter ett drygt halvt år efter första våldtäkten från Karolinskas sida kom den andra. Jag var stämplad somm visselblåsare.

Den andra våldtäkten var bl.a. i form av en uppsägning. Kan en uppsägning från en arbetsgivare vara en våldtäkt. En normal uppsägning där arbetsgivaren åberopar någon lagparagraf och genomför det tillsammans med facket är inte ett brott. Det som Karolinska gjorde är ett brott, en grov våldtäkt.

Det kommer upp i tidningsspalter frågeställning om skillnader mellan ett sexuellt samliv och en våldtäkt. En del tycker att våldtäktsoffren var inte offer och att våldtäktsmannen var inte skyldig till våldtäkten.

Jag har på ett tidigt stadium sagt att jag skulle inte uppfatta Karolinska Institutet uppsägning som något så negativt som det blev om den var laglig och genomfört enligt alla regler och inte hade de mörka grunder som jag ville inte då nämna vid sitt rätta namn - antisemitism.

Karolinskas ledning uppmanade mig att inte söka tjänster vid KI-Solna. Det vissade sig senare att jag var  portförbjuden vid KI-Huddinge. Jag fick söka tjänster utanför Stockholm, mitt yngsta barn var 10 år gammal.

Det flesta våldtäktsmän som fälls för sitt grova brott ångrar det aldrig. Precis på samma sätt gör det (eller inte gör) Karolinska Institutets rektor.

När jag skickade till henne Kammarrättens DOMSKÄL (se ovan), så undrade KIs rektor Harriet Wahlberg-Henriksson vad jag menade och vad jag ville med det. Jag framförde till henne att en ursäkt vore på sin plats. Våldtäktsmannen (Karolinska Institutet/Staten) ger sig dock aldrig, även vid ett bevisat fullbordat brott.

Senare bad jag Karolinska Institutet och dess rektor Harriet Wahlberg om en vidimering att hon har sett min ansökan till AFA. Det var inte frågan att ta ställning till ansökan. Hon vägrade. Jag tillskrev JO och DO tror jag och först efter deras officiella agerande så skrev hon på. Till varje pris så skulle förra rektors linje hållas.

Vad är orsaken till Karolinskas fleråriga vendettor? Antisemitism? Mitt brott mot tystnadskulturen? Kanske var de min anmälan i egenskap av ordförande i Föreningen Förintelsens Minne till JO och troligen DO då antisemitiskt propaganda har spridits genom Karolinskas datorer. Datorer med domänen ki.se som tillhör Karolinska Institutet och med underdomänen mip.ki.se vilket tillhör "Medical Informatics and Educational". Det var Radio Islams propaganda, en ren judehets som tidningarna skrev om det i november 1997 som spreds då från Karolinska.

Friday, April 2, 2010

TV4 om lösa hundar - 1a Aprilskämt

Tomt i Rållis.

Inga människor.

Bara några hundägare i den smältvattengenomdränkta parken.

Nyhetstorka råder.

TV4 rapporterar från platsen om farliga springande lösa hundar.

http://www.tv4play.se/nyheter/nyhetskanalen?videoId=1.1580822

En 14 år gammal labbe önskar att den kunde vid sin ålder vara springande.

En golden flicka tuggar på en gren och vänder sig ifrån kameran.

Nästa TV4 reportage blir nog om hundbajs. Tyvärr, så har snön smält och reportage om gula fläckar på snön p.g.a. hund (och människor) urin har försvunnit. TV4 får vänta och ta upp det nästa år.

Tuesday, March 30, 2010

Seder i över 3.3 k år


Matza symboliserar ödmjukhet.

Vanligt bröd jäser, till skillnad från matza som inte tillåts att jäsa.

Pesach symboliserar inte bara det historiska uttåget ur Egypten där det judiska folket nådde sin frihet från förtryck i 210 år och som de återupplever varje Pesach (om inte annars, enl. Nelly).

Pesach symboliserar även den judiska individens befrielse från egna begränsningar