Wednesday, October 4, 2017

Janusz Korczak wygłosił odczyt "Świat wspomnień dziecka” na Karowej 31 w Warszawie4 marca 1923 w budynku Polskiego Towarzystwa Higienicznego przy Karowej 31, Janusz Korczak wygłosił odczyt „Świat wspomnień dziecka”.

Warszawskie Towarzystwo Higieniczne (potem Polskie Towarzystwo Higieniczne) powstało w 1898 r. z inicjatywy grona zapalonych działaczy społecznych, higienistów, pedagogów. Cel był jeden – propagowanie w społeczeństwie zdrowia. W budynku przy Karowej 31 wybudowanym w latach 1913-1915 (stoi do dziś) mieściły się biblioteka z czytelnią, pracownia badań naukowych i praktycznych oraz sala wykładowa. Organizowane były liczne odczyty o bardzo zróżnicowanych tematach m. in. „Religia i moralność w krainie dolara”, „Kobieto, jak długo będziesz niewolnicą mężczyzny”  (poniżej), „Pierwsza podróż okrętu szkolnego „Lwów” do Brazylji” czy odczyt Janusza Korczaka. LWÓW był pierwszym polskim statkiem, który przekroczył równik. Miało to 
miejsce 13 sierpnia 1923 roku o godzinie 07.15 na 21.14' długości zachodniej.