Friday, July 31, 2015

Karolinska Institutet - Kränkande särbehandling - Del I


Så började Karolinska Institutets mobbning och kränkande särbehandling.
Plötsligt nämndes jag inte i katalogen. Trodde att det var någons slarv då jag skickade in alla uppgifter med min och mina doktoranders forskning.