Saturday, December 31, 2016

Janusz Korczak - Szkoła Specjalna - Otwarte okno

Janusz Korczak i Maryna Falska pisali często w Szkole Specjalnej. M.in. o doświadczeniach pedagogicznych z Domu Sierot i Naszego Domu.


W dniu 19 lipca 1924 r. na posiedzeniu Zarządu Głównego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych została zatwierdzona uchwała Wydziału Wykonawczego, powołująca do życia Sekcję Szkolnictwa Specjalnego, której organem miała zostać „Szkoła Specjalna”. Periodykowi postawiono następujące cele: teoretyczne pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, doskonalenie metod nauczania i wychowania „anormalnych”, popularyzacja potrzeby opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, opieka nad materialnymi i prawno-służbowymi potrzebami nauczycieli szkół specjalnych.

Szkoła Specjalna - pismo stworzone przez Marię Grzegorzewską wychodzi jako kwartalnik od 1924 roku. Jest jednym z pierwszych w Europie periodyków poświęconych badaniom nad rozwojem, wychowaniem i nauczaniem dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami.

Obecnie czasopismo wydawane jest jako dwumiesięcznik przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Janusz Korczak i Maryna Falska pisali często w Szkole Specjalnej. M.in. o doświadczeniach pedagogicznych z Domu Sierot i Naszego Domu.


Kwartalnik Szkoła specjalna był opatrzony spisem treści i miał paginację ciągłą w ramach roczników. W kwartalniku materiały zamieszczano w następujących stałych działach i rubrykach: „Z pracy nauczycielskiej”, „Sprawozdania” (tu można było znaleźć relacje ze zwiedzania zakładów specjalnych, z kongresów i zjazdów, sprawozdania z prac polskich i zagranicznych uczonych z zakresu psychopatologii, pedagogiki leczniczej i opieki społecznej oraz informacje o krajowych i zagranicznych czasopismach pedagogiki specjalnej), „Oceny” (recenzje książek z dziedziny pedagogiki, psychologii i medycyny), „Kronika krajowa i zagraniczna” (ważny materiał informacyjny o aktualnych wówczas zagadnieniach z dziedziny nauki i techniki). Na końcu znajdowały się streszczenia niektórych artykułów w języku francuskim.Kwartalnik Szkoła specjalna był opatrzony spisem treści i miał paginację ciągłą w ramach roczników. W kwartalniku materiały zamieszczano w następujących stałych działach i rubrykach: Z pracy nauczycielskiej, Sprawozdania (tu można było znaleźć relacje ze zwiedzania zakładów specjalnych, z kongresów i zjazdów, sprawozdania z prac polskich i zagranicznych uczonych z zakresu psychopatologii, pedagogiki leczniczej i opieki społecznej oraz informacje o krajowych i zagranicznych czasopismach pedagogiki specjalnej), Oceny (recenzje książek z dziedziny pedagogiki, psychologii i medycyny), Kronika krajowa i zagraniczna. Na końcu znajdowały się streszczenia niektórych artykułów w języku francuskim.