Friday, May 25, 2012

Ulica Janusza Korczaka - Janusz Korczak street, Warszawa

Niedługo minie kolejna, 70 rocznica śmierci Janusza Korczaka i 100 lecie otwarcia Domu sierot.


Własnie spojrzałem na plan miasta Warszawy. Ulica Korczaka jest na Woli, dochodząca do Kasprzaka. Otrzymała to miano w 1959 roku ale w istocie jest ulicą pustą. Ma nazwę, nie ma jednak tzw. numerów adresowych!


W Warszawie, w której w ciągu ostatnich kilkunastu lat wymieniono chyba kilkaset nazw ulic i placów, wciąż nie ma prawdziwej ulicy albo alei Janusza Korczaka.

Ulica powinna być godna jego imienia a nie jak ta "beznumerowa" na Woli.

Mój Ojciec walczył przez wiele lat by nazwać niejaką ul. Jaktorowską w Warszawie z powrotem na Krochmalną. Bez rezultatu.

Może nazwać tą ul. Jaktorowską (dawna Krochmalna) imieniem Janusza Korczaka?

Podajcie to do Komisji Nazewnictwa Ulic w Radzie m. st. Warszawy!Podobno niejaki Jarosław Kaczyński chce nazwać ulicę Towarową w Warszawie imieniem Lecha Kaczyńskiego...


Nazwa ulicy Jaktorowska dawna Krochmalna nie jest jednoznaczna, nie wiadomo bowiem, czy pochodzi od nazwy Jaktorowo (wieś w woj. wielkopolskim) czy Jaktorów (wieś gminna w woj. mazowieckim). Nie wiadomo kto dal pomysl na nazwanie tej czesci Krochmalnej jak równiez dalszej jej czesci - ul. Kotlarska, tych nazw. Sadze ze to byl kotlarz z Jaktorowa!


Odpowiedzialni w WarszawieKomisja Kultury i Promocji Miasta
 1. Zakrzewska Małgorzata - Przewodnicząca
 2. Cieciura Adam - Wiceprzewodniczący
 3. Jakowicka Agnieszka - Wiceprzewodnicząca
 4. Dolczewski Dariusz 
 5. Jaworski Lech
 6. Johann Olga
 7. Kropiwnicki Andrzej
 8. Legierski Krystian
 9. Maciejowski Maciej 
 10. Malinowska-Grupińska Ewa 
 11. Marszałek Waldemar
 12. Nehrebecka-Byczewska Anna  
 13. Szreder Maria
 14. Wujastyk Iwona  
Zakres działania:
 • kultura w tym biblioteki miejskie i inne placówki upowszechniania kultury;
  promocja Miasta;
 • wznoszenia pomników;
 • stołeczne zabytki.
Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego
 1. Nehrebecka-Byczewska Anna - Przewodnicząca
 2. Grodzki Michał - Wiceprzewodniczący
 3. Rzońca Marcin - wiceprzewodniczący
 4. Dolczewski Dariusz
 5. GruszkaJolanta
 6. Johann Olga  
 7. Szreder Maria
 8. Sheybal-Rostek Aleksandra