Wednesday, July 11, 2012

Hvitträsk - om arkitekter som bytte fruarna men stannade själva "hemma"


Allt hände i Hvitträsk

Åren 1901-1903 lät arkitekterna Herman GeselliusArmas Lindgren och Eliel Saarinen bygga Hvitträsk. Det nationalromantiska karaktärshuset, som uppfördes av natursten och stock, var deras gemensamma ateljé och dessutom hem för familjerna Saarinen och Lindgren. Gesellius bodde först i lillavillan. Saarinens hem är idag ett museum. New