Thursday, January 28, 2010

Kredytowa och Ada Hochman
Den första grundskolan jag gick låg vid Mazowiecka, Jasna, Kredytowa och Swietokrzyskagatan eller på backgården av dessa gator. Skolan (byggd 1952) eller egentligen två skolor låg i en dubbel byggnad lång som ett fotbollsplan. Skolorna hade nummer 38 och 75. Jag gick i nr 38 vars patron heter Marie Curie Sklodowska. Min första lärare hette Pani Zofia Salachowa. Hon var jätte gammal, vid den tiden troligen 45-50. Hon var en riktig gammaldag lärare som ingav oss skrämda 7 åringar riktig vänskap och skydd. Jag minns egentligen tre saker kopplade till den här skolan. Dels så var det inskrivning där man gick till sekretariatet där allt var stort och främmande och där satt skolans rektor som kände min mamma. Och så minns jag vägen till skolan. Jag tror att jag började gå ensam redan efter några veckor. Jag brukade korsa Królewska vid Plac Zwyciestwa.
Skolan av nybyggd men runtomkring och på väg till skolan fanns överalt ruiner. Hade jag på något speciellt sätt reagerat att det fanns ruiner runtomkirng? Nej, de hörde till den omgivning som jag föddes i. Kwarterets ruiner och det att det var just en kvarter gav möjligheter till cross country tävlingar. Vid sprang en bana från skolan genom ruinerna, mot kredytowagatan därefter en motsols sväng mot Jasna och tillbaka längs Swietokrzyska. Så småningom dumpade vi Swietokrzyskan och sprang längs en triangel.
Vid porten som ledde från ruinerna mot Kredytowa bodde min skolkompis Ada Hochman. I samma port fanns Tepepe-er TPPR - Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (inte Taxes Paid—Purchases Resold - också TPPR. Redan i grundskolan fick man gratis en vacker medlemskaps leg (först i papper och sedan i rött tyg)och kunde gå och fritt titta på ryska krigsfilmer. TPPR hade ca. 3 milioner medlemar, många av de inskrivna skolelever i 7 år åldern.

Sista som jag hörde om Ada Hochman var i början av sjuttiotalet. Någon sa till mig att hon sålde läsk någonstans längs (Rheov) Dizengoff i Tel-Aviv. Jag korsade gatan flera gånger men fick ingen syn på Ada.

Bilden: Skolans bakgård efter Warszawa upproret 1944.