Friday, September 16, 2011

Dla niezamożnych "Wieczność" bezpłatnie! För icke bemedlade gratis "Evighet"Dla niezamożnych "Wieczność" bezpłatnie!

"Evighet" - för icke bemedlade gratis
Efter "det roliga" i annonsen så börjar en del nya tankar dyka upp. Annonsen kommer från Warszawas telefonkatalog från år 1939.

Just nu när jag blädrar i den så ser jag den såsom en nära 600 sidors förteckning över de döda. Många judiska namn med namn som Rozental eller Wasserman som finns inte i Warszawas nuvarande katalog.

Många polska namn av intelligentian och militärer som blev offer för andra världskriget.

Och så namnet på ägaren till firman Evighet - Pinkert. Nu börjar det att göra ont. Nya bilder komer fram på näthinnan. Bilder från Warszawas getto.