Friday, November 25, 2011

TV-Ekens sista vila







Protesterna var förgäves. Det rikskända, kanske tusenåriga trädet på Oxenstiernsgatan i Stockholm, fälldes i natt.