Tuesday, December 13, 2011

Duracell Ryfkiele och Nelkiele


Ryfkiele vaknade vid 8-tiden. Därefter sov hon drygt 40 minuter under bussresan och bland rosenbuskar vid F-6.Därefter var det fullt fart med Nelkiele och Tja. De sistnämnda kände sig något trötta medan Duracell Ryfkiele bara fortsatte sina hyss med moster Nanna.