Saturday, December 10, 2011

Kulmhof an der Nehr / Chełmno nad Nerem

Den 8de december skrev Julia Romanowska på FB om Kulmhof an der Nehr / Chełmno nad Nerem, att det var för 70 år sedan som den första dödsfabriken - ett utrotningsläger startade sitt verksamhet.

Anna Ekström skrev om det också och refererade till en artikel och ett foto från det tyska Die Welt on Line (samma dag):
På fotografiet i Die Welt sitter några män framför en illa underhållen byggnad. Fyra av dem har uniform, de andra är civilklädda. Ett par av dem dricker öl och ett par av dem ler. De kopplar av efter ett väl utfört dagsverke, ser det ut som.

Männen har just mördat judar i nazisternas första dödsfabrik som invigdes för 70 år sedan. Fotot är taget i Chelmno (Kulmhof), sju mil från Lodz. I den lilla fabriken mördades ungefär 150.000 människor med kolmonoxid. Tre personer överlevde Kulmhof.
Die Welt berättar i detalj hur det gick till och visar foton där man bland annat ser människor flockas för att köpa sina mördade medmänniskors tillhörigheter.


Vi får inte glömma Kulmhof - Chełmno nad Nerem!

Reaktioner från FB anslutna på Julias information var väldigt "magra". Vare sig den polska eller den svenska massmedia har uppmärksammat detta datum.

Dödsmetoden kan ses i den korta filmen Ambulans som är tillägnat dr. Janusz Korczak och hans barn från barnhemmet Dom Sierot i Warszawa

http://www.youtube.com/watch?v=5MtEADqMADY

AMBULANS FILM
www.youtube.com

De 4 bilderna överst härstammar från filmen Ambulans.