Monday, January 9, 2012

Ryfkiele, Montesori och Korczak
De ytterst intressanta bilderna där Ryfkiele ställde alla klossar på hög kant - hon måste har läst i smyg både Janusz Korczak
och Maria Montesori!Man ser klart att Nelly har inte medverkat i det!