Friday, May 11, 2012

Korczak zrodzony z ochrzczonej żydowskiej rodziny?


Ciekawe!


Ten niezwykły pisarz i myśliciel zrodzony z 
ochrzczonej żydowskiej rodziny........
pisze Hanna Kirchner.


Korczak nie był formalnie związany przez chrzest z Jezusem
ale ile z jego życia i śmierci możemy się uczyć my, chrześcijanie...
pisze Jan Twardowski.


Referencje
KIRCHNER, Hanna. Miejsce Korczaka w literaturze. Literatura, 1978, nr 46, s. 14-15
TWARDOWSKI, Jan.  O Januszu Korczaku. Więź, 1972, Nr 6, s .58-60