Tuesday, July 3, 2012

Janusz Korczak i Polski nacjonalizm i antysemityzm w okresie miedzywojennym

Janusz Korczak – Henryk Goldszmit napisał: „Warszawa jest moja i ja jestem jej”
Powyzsze zdanie uzywane nagminnie w tym roku stalo sie sloganem Roku Korczaka.
Zawiera niestety tyle innej informacji, tyle prawd z którymi Korczak nie mógl sie pogodzic.
Czas  żeby oprócz pedagogicznych prac naukowych o Korczaku, prac polskich duchownych typu Korczak i Bóg, zaczęto studiować stosunek Korczaka do polskiego  
nacjonalizmu i antysemityzmu. Oczywiście, praca powinna zawierać informacje jak polski nacjonalizm i antysemityzm wpłynał na życie Korczaka.
Janusz Korczak  napisał  w swoim „Pamiętniku” : 
Podłe, haniebne lata – rozkładowe nikczemne. Przedwojenne, kłamliwe, zakłamane. Przeklęte. Nie chciało się żyć. Błoto, cuchnące błoto.” 
(Wybór Pism, tom IV Warszawa 1958, s.571).