Sunday, July 15, 2012

Min första koltrastbo - Koltrast - Turdus merula

Pappa

Mamma
Boet finns 3 meter ifrån mitt skrivbord. Jag ser inte själva boet men han se och höra koltrast-mamma och koltrast-pappa och ungarnas rop efter mat.