Wednesday, August 1, 2012

Daglilja Hemerocallis 'Frans Hals'Dagliljorna är inte kinkiga med jord eller läge. Men de trivs bäst i en mullrik jord med visst lerinnehåll. Före planteringen förbättra med förmultnad kogödsel eller torv och hönsgödsel, en sådan jord är näringsrik och fuktighetshållande. 

Mina dagliljor tolererar halvskugga.

Alla mina plantor fick jag genom "delning". 

Dagliljan som jag "delade" i april

Denna sommar märkte jag att blomningen börjar avta och då är det dags att gräva upp plantorna, dela dem, gödsla jorden och återplantera.