Monday, August 6, 2012

Dödstunna - Kampens nya kapell


Det nya kapellet i Kampen i centrala Helsingfors ska vara en plats för möten och tystnad mitt i den hektiska stadskärnan. Således inga gudstjänster där.
Kapellet är avskalat och all teknik och belysning är gömd i väggarna och taket.
Kapellets utsidan är gjord av granribbor och insidan av klibbal. Då innerväggarna är industriellt slipade känns inte riktigt kapellet som ett handarbete, vilket har varit arkitekternas mål. Utrymmet kan liknas mer vid en möbel eller cirkus dödstunna* än en byggnad. Kapellsalen är 11,5 meter hög. Salens väggar består av 30 km tjäral och salens enkla möblemang är gjord av massiv ask. På altarbordet har man fäst ett kors! 
Byggnaden är också en del av Helsingfors designhuvudstadsår. De tre arkitekterna Kimmo Lintula, Niko Sirola och Mikko Summanen inspirerades av gamla finländska träkyrkor då de planerade kapellet. Kapellet har tilldelats bland annat The Chicago Athenaeum international Architecture Award priset för år 2010.

* I en del Cirkus-tillställningar körs motorcyklar på lodräta väggar i så kallad Dödstunna (Wall of Death), se neddersta bilden.