Saturday, June 8, 2013

Vollzug und loorzug - Die Deutsche Reichsbahn Gesellschaft - Holocaust

Die Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG) spielte eine essentielle Rolle bei der Vernichtung der europäischen Juden.
21.3 kvm för 100 personer eller mer, dvs ett vanligt svenskt vardagsrum, bara utan fönster och ventilation. Vagnen är av typ G.


Så långt på tyska, inga svåra ord. Alla vet att de tyska järnvägar Deutsche Reich Bahn transporterade Judar till döden. De skrev tidtabeller. Ordnade tågsätt och tog betalt, per person eller per resa med grupprabatter.


Med de tyska tidstabellerna och boksluten fick världen bekräftat vad Förintelsen innebar.


Jag har aldrig läst tyska som språk men hade en hel del universitetsböcker på tyska så jag förstår det mesta.


Att läsa tidstabeller kan innebära vissa svårigheter. En del ord finns inte, det handlar om "järnvägsspråk"!


Vollzug och loorzug, till exempel.


Förintelseläger byggdes nära stora järnvägslinjer. Detta eftersom offren transporteras oftast med tåg till lägren. Den tyska Reichsbahn varit ett självständigt bolag. SS därför tvungna att betala dem för transporter och andra avgifter. "Biljettpriset" 1942 uppgick till 0,04 riksmark (RM) för 1 vuxen per kilometer. Barn betalade halva, och de yngre än fyra år transporterades gratis.


Vollzug - tåg mot målet. I brevet nedan så var målet Treblinka. Loorzug betyder egentligen tåget från destinationen.

Vollzug - tåg mot målet. I brevet nedan så var målet Treblinka. Loorzug betyder egentligen tåget från destinationen.
Vollzug avser bruttovikt är här en vikt ett tågsätt vid ett enskilt tillfälle, den varierar således från gång till annan. Allt beroende på hur hur många passagerare och hur mycket bagage som transporteras  vid det aktuella tillfället. 
Loorzug avser tara med andra ord vikten av den behållare,, emballage som omsluter en vara, till exempel en container, eller tågvagn eller ett tågsätt. Ofta finns på järnvägsvagnar en markering tara som anger tomvikten. 
Vollzug vikt minus Loorzug vikt ger ett Netto. Netto avser således vikten av själva varan, här personer som skulle mördade och deras bagage.

Under pkt. 3. Last: Vollzug (avser bruttovikt) 400 ton på väg till Treblinka, Loorzug 300 ton, (avser tara), således vikten av det tomma tåget.  Netto är på 100 ton och avser de som transporterades till dödsfabriken och deras bagage. 


Last: Vollzug avser Bruttovikt 400 ton på väg till Treblinka, Loorzug 300 ton, avser tara, således vikten av det tomma tåget.  Netto är på 100 ton och avser de som transporterades till dödsfabriken och deras bagage. 1 ton är 1000 kg. Varje passagerare vägde i snitt 40 kg samt bagage på 10 kg = 50 kg det ger ca. 2000 barn, kvinnor och män som färdades med det korta dödståget. Man kan läsa sig fram att det var ett kort tåg bara 27 vagnar, 2C vagnar och 25 G vagnar. Från Umschlagsplatz avgick normalt en Wagenzug bestehende aus 2C und 58G således av 60 vagnar sammanlagt. C vagnar var sådana med vakthytt, G vagnar, utan.