Wednesday, September 16, 2015

DP - lång okänd historia

Kielce

Jag är medlem i en FB grupp som kallas Barn till överlevande från Förintelsen.
Gruppen är ett öppet forum för judiska barn och barnbarn till överlevande.

Vi diskuterar och försöker förklara vårt förflutna som är starkt kopplat till den tidigare generationen, våra föräldrar.

Gemensamma frågor och ämnen är: Har du vuxit upp i ett udda familj? Var det svårt att förstå samt att förklara för främmande vad som hände med din mor-och farföräldrar, mostrar, farbröder och kusiner?  En uppmaning i gruppen är: Dela dina frågor, tankar och sorger här eftersom du är inte ensam.

Under åren omedelbart efter kriget flydde östeuropeiska judiska över­levande efter Förintelsen från sina polska, ungerska, slovakiska och rumänska grannars blodtörstiga antisemitism till tryggheten i flyktingläger i Tyskland och Österriket av alla ställen.

Ett läger för fördrivna personer läger eller DP läger var en tillfällig anläggning för fördrivna personer. DP-camp eller DP-lager var termen som användes för läger som inrättats efter andra världskriget i bl.a. Tyskland , Österrike och Italien. DP-läger var främst avsedda för flyktingar från Östeuropa och fd fångar i de nazityska koncentrationsläger. Två år efter slutet på andra världskriget i Europa mer än 1 000 000 människor levde i DP läger i hela Europa. I DP-läger fanns förutom judar (mindre än 20%) även armenier , polacker , letter , litauer , estländare , jugoslaver, greker, ryssar, ukrainare och tjeckoslovakerna.

Man skriver inte mycket om detta men DP-läger då de var halvtstängda utgjorde ett skydd mot lokalbefolkningen

Många 40-talister föddes av Förintelseöverlevare i ett så kallat DP-läger (Displaced Persons Camp) i Tyskland efter andra världskrigets slut.