Saturday, September 5, 2015

Mojsze Szagal (Marc Chagall) fick inte utresetillstånd från Ryssland - Millesgårdens vernisage inställd
Mojsze Szagal (Marc Chagall) fick inte utresetillstånd från Ryssland till Sverige. 
Utställningen i Stockholm skulle öppnas den 12 september 2015 i Millesgården!