Tuesday, September 8, 2015

Rödlök och dess vita blommor