Tuesday, May 30, 2017

Muzeum Polin - poprawa błędów, jak ciąża słonia*


Muzeum Polin pisze (od marca 2016) o Wielkiej Akcji w Warszawskim getcie:
"Dziennie wywożono najpierw około czterech tysięcy osób".
Zaznaczone niebieskim kolorem.

Moja polemika jest z najpierw i z czterech tysięcy (4000).
Najpierw ma dotyczyc początku Wielkiej akcji.

4000 to cyfra wg. mnie mocno zaniżona. Dlaczego? Dlaczego nie zmienic na poprawn
ą?

Taki opis Muzeum Polin tzw "Wielkiej Akcji" w Warszawskim getcie w wyniku której 300 000 Żydów z Getta zostało uduszonych gazem w Treblince jest karygodnym błędem. Wg. niemieckich danych w Raporcie Stroopa 310 000.

Akcja likwidacyjna getta rozpoczęła się 22 lipca 1942. W Getcie znajdowało się w tym czasie ok. 370 tys. Żydów. Największa liczba wywiezionych Żydów przypadła na okres pomiędzy żydowskimi świętami: Tisza be-Aw (23 lipca), tzn początek akcji, i Jom Kippur (21 września). Te same składy pociągów kursowały bez przerwy miedzy Umszlagiem i Treblinką. Do każdego bydlęcego wagonu zapędzano 100 -150 osób, dziennie przewożąc około 6 tysięcy Żydów.

Przesłałem natychmiast
do Muzeum Polin (i opublikowałem na blogu) dokumenty z których wynika że od pierwszego dnia akcji wysyłano bydlęcymi wagonami po 6 000 osób lub więcej. Są podobno inne wykazy deportowanych do obozu w Treblince.Skąd ta liczba 4 000 Muzeum Polin? Wg. wykazu z Oneg Szabat, powyżej, to Pierwszego dnia wysyłano 6 500, drugiego dnia wysyłano 7 300, trzeciego dnia wysyłano 7 400, czwartego dnia wysyłano 7 530. Siedem i pół tysi
ąca to prawie dwukrotnie większa cyfra niż cztery tysiące podawane przez Muzeum Polin! Zaniżanie o 3 500 ludzi dziennie wysyłanych na uduszenie gazem! Niepojęte!

Cyfry wysyłanych na uduszenie gazem w Treblince na początku Wielkiej Akcji są prawie o 100% wyższe niż te które podaje Muzeum Polin. Które są prawidłowe? Przez pierwsze 10 dni akcji w lipcu wysyłano 65 136 czyli 
średnio dziennie po 6 514. Podobnie było w pierwszym tygodniu sierpnia!
Muzeum Polin - nowy tekst, w maju 2017 bez jakichkolwiek cyfr. Dlaczego?

Ciekawy jest ten ostatni tekst:
Po wyczerpującym marszu ulicami getta Korczak wraz z dziećmi dotarł na Umschlagplatz. Tak po niemiecku nazywał się plac przy rampie kolejowej przy ulicy Stawki 4, skąd wywożono Żydów do obozu zagłady w Treblince. Siedząc na ziemi, kilka tysięcy osób przez kilka godzin, a czasem kilka dni oczekiwało na przyjazd pociągu. Nie było jedzenia ani wody. Ładowanie do wagonów odbywało się w pośpiechu, Niemcy bili Żydów i szczuli ich psami.
 
`Ciąża słonia trwa 614-688 dni (ok. 21 m-cy).